26FEB2020

Ragn-Sells satsar på resursutvinning i Upplands-Bro

Miljöföretaget Ragn-Sells bygger ut på Högbytorp i Upplands-Bro med en helt ny anläggning för behandling av flygaska från avfallsförbränning. ”Positivt att företag vill satsa här”, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Skiss på den planerade anläggningen som miljöföretaget Ragn-Sells ska bygga i Upplands-Bro.

Byggstart av den nya anläggningen är planerad till mitten av april och byggtiden beräknas till omkring två år. Illustration: Ragn-Sells

Ragn-Sells investerar 600 miljoner kronor i den nya anläggningen. Här ska företaget ta hand om flygaska, som bildas när avfall energiåtervinns för att ge värme och el.

Flygaskan är ett farligt avfall med mycket höga halter av miljögifter. Samtidigt innehåller askan värdefulla resurser. Med sin patenterade teknik Ash2salt kommer Ragn-Sells att kunna utvinna dessa samtidigt som gifterna tas om hand.

– Det är mycket positivt att företag vill satsa här i Upplands-Bro. Den här etableringen är bra för hela regionen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Byggstart i april

Med Ash2salt-tekniken utvinns tre salter: Kaliumklorid, som är ett viktigt växtnäringsämne som behövs för gödselproduktion. Natriumklorid, eller vanligt koksalt, är en viktig råvara för många kemiindustrier och kalciumklorid kan exempelvis användas för halk- och dammbekämpning på vägar.

– Det här ligger i linje med kommunens miljöprofil och vår väg mot ett hållbart samhälle. Det är så viktigt att vi tar hand om vår miljö, säger Ida Texell, kommundirektör i Upplands-Bro.

Den nya anläggningen byggs på Ragn-Sells kretsloppsanläggning Högbytorp i Bro. Byggstart är planerad till mitten av april och byggtiden beräknas till omkring två år.

Relaterade nyheter

  • 23 JUN 2020
    Är ditt företag på jakt efter ny mark eller nya lokaler? Eller är ditt företag intresserat av att sälja mark eller hyra ut lokal i Upplands-Bro? Då ska du delta i kommunens Arena för tillväxt den 28 september!
  • 15 JUN 2020
    Nu inledes processen med att ta fram en ny näringslivsstrategi. Du som är företagare i kommunen kan vara med och påverka. Delta i enkätundersökningen nedan och anmäl dig till en av våra workshops redan nu.
  • 4 JUN 2020
    Foodtrucks, grönsaksstånd, eller kanske ett tillfälligt loppisbord? Den som är intresserad kan hyra plats på kommunens torg. Platserna kan hyras per dag eller för en längre period.
Upp