6FEB2020

Trygghetscenter i Bro invigt

I kommunens nya Trygghetscenter i Bro samlas flera aktörer under ett tak. Det ska öka samarbetet och förbättra trygghetsarbetet. Närheten till medborgarna ökar när Upplands-Broare nu enkelt kan ta kontakt med kommun, polis, räddningstjänst, kvinnojour, nattvandrare och flera andra.

Två personer håller upp ett blågult band och en person klipper bandet.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) klippte bandet och invigde Trygghetscenter. Till vänster: Camilla Stark, trygghets- och preventionssamordnare, till höger: Magnus Nilsson, kommunpolis.

Efter månader av förberedelser står nu Trygghetscenter i Brohuset i Bro centrum klart. Onsdag den 5 februari invigdes det enligt konstens alla regler.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) klippte band och höll ett kort tal.

– Det är inte bra att vi måste arbeta med trygghetsfrågan men vi tar människors oro och känsla av otrygghet på allvar. Vi vidtar åtgärder och det är bra att vi nu får en samling kring trygghetsfrågorna. Så det är med stor glädje jag nu inviger Trygghetscenter, sa han.

Många av samarbetsparterna, som regelbundet kommer att finnas på plats i Trygghetscenter, deltog under eftermiddagen, bland annat representanter från räddningstjänsten och polisen.

– Detta är ett naturligt steg i arbetet med att komma närmare invånarna. Samtidigt utvecklar vi samverkan mellan oss, kommunen och andra de andra aktörerna. Det är bra att vi från polisen får en naturlig mötespunkt här i Bro, eftersom polisstationen ligger i Järfälla, sa Jörgen Karlsson, fram tills nyligen lokalpolischef i Järfälla/Upplands-Bro och numera samordnare för det brottsförebyggande arbetet i hela polisområde Nord.

Efter själva invigningen visades besökarna runt i lokalen, som ligger i anslutning till biblioteket, och fick ställa frågor till personalen och samarbetsparterna.

Mer närhet och bättre service

En person från Kvinnojouren Anna gav ett konkret exempel på vilka fördelar som den här typen av samverkan kan ge allmänheten.

– Vi från kvinnojouren kommer att finnas på plats en eftermiddag i månaden – tillsammans med polisen och advokatjouren. I stället för att bolla vidare personer som söker stöd hos oss kan de få snabba svar från flera instanser direkt, sa hen.

Kvällen avslutades med en genomgång av det nya samverkansavtalet mellan lokalpolisen och Upplands-Bro kommun. Många valde att stanna och lyssna och det kom flera frågor om både avtalet och annat som är på gång i kommunen.

Då tog kommundirektör Ida Texell tillfället i akt att uppmana publiken att delta i de öppna dialogkvällar som kommer att hållas varje månad under våren.

Att trygghetscenter nu har öppnat efter sju månaders intensivt arbete kommenterade hon så här:

– Jag vill tacka alla som har möjliggjort det här. Trygghetscenter fyller en viktig funktion för att öka närheten och servicen till invånarna, det ska vara en plats för dialog och stöd. Centret och samarbetena kommer att bidra till ett tryggt och säkert Upplands-Bro, sa Ida Texell.

Relaterade nyheter

Upp