20DEC2019

Begränsning av användning av viss sorts musgift

Efter rapporter om förgiftade katter ändrar Kemikalieinspektionen villkoren för musgift med alfakloralos med omedelbar verkan. Endast yrkesverksamma personer med särskilt tillstånd får använda medlen.

Husfasad med texten Kemikalieinspektionen

Foto: Mostphotos

 Från den 17 december får medlen inte säljas till eller användas av vanliga privatpersoner.

För yrkesverksamma personer ändras villkoren så att det krävs ett särskilt tillstånd för att få använda medlen (klass 1 So).

Medlen får inte användas i miljöer där katter kan förväntas förekomma och döda möss ska samlas in. De nya villkoren gäller omedelbart för både försäljning och användning.

Relaterade nyheter

  • 30 MAR 2020
    Nu inleds arbetet med att rensa Tibbledammen från sediment. Sedimentet måste avlägsnas för att behålla dammens reningsfunktion.
  • 17 MAR 2020
    Under vecka 13 påbörjar Trafikverket arbetet med att gräva ned en optokabel längs Enköpingsvägen. Kabeln är en del i Trafikverkets arbete med att digitalisera trafikövervakningen.
  • 10 MAR 2020
    Nu påbörjas arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.