17DEC2019

Ny e-tjänsteportal underlättar
för kommuninvånare

Nu lanserar Upplands-Bro kommun en ny e-tjänsteportal där blanketter och e-tjänster finns samlade inom olika ämnesområden. Via e-tjänsteportalen kan du sköta dina ärenden hos kommunen digitalt och framförallt – när det passar dig.

Via e-tjänsteportalen kan du sköta dina ärenden hos kommunen när det passar dig.

– Digitalisering är en prioriterad fråga i kommunen och e-tjänsteportalen kommer minska antalet pappersblanketter och göra det enklare för Upplands-Broborna att sköta sina ärenden med kommunen, säger Maria Olsson Solmaz, kommunikatör och e-tjänstesamordnare i Upplands-Bro kommun.

Följ ditt ärende

Att använda e-tjänsteportalen är enkelt. Du loggar in via kommunens webbplats med hjälp av ditt Bank-ID. Under fliken Min sida kan du sedan se och följa dina ärenden.

Om du saknar dator eller Bank ID kan du få hjälp med att använda e-tjänsteportalen via Kontaktcenter i kommunhuset (legitimation krävs).

Vad vill du se för e-tjänster?

I dagsläget finns ett 20-tal nya digitala e-tjänster i portalen. Under 2020 kommer antalet e-tjänster att utökas med ytterligare ett 60-tal.

Har du förslag på en ny e-tjänst? Eller hur en nuvarande e-tjänst kan förbättras? Just nu tar kommunen gärna emot dina förslag på hur portalen kan förbättras.

Förslag på ny eller förbättring av befintlig e-tjänst

En smart tjänst

E-tjänsteportalen har en så kallad ”öppen lösning”, vilket innebär att alla organisationer som är anslutna till e-tjänsteplattformen enkelt och kostnadsfritt kan dela e-tjänster med varandra. I dagsläget är omkring 70 kommuner i Sverige anslutna och Upplands-Bro har redan tagit in tjänster som utvecklats av andra kommuner.

– E-tjänsteportalen gör att vi slipper uppfinna hjulet själva varje gång vi behöver en ny e-tjänst. Tjänsten underlättar också vardagen för våra invånare. Det handlar om en ekonomisk, miljömässig och socialt hållbar lösning som kommer utvecklas och bli ännu bättre med tiden, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro kommuns e-tjänstportal

Kommunens e-tjänster

I dagsläget finns följande e-tjänster tillgängliga i kommunens e-tjänsteportal:

 • Fråga oss
 • Felanmälan
 • Synpunkter och förslag
 • Ansökan om borgerlig vigsel
 • Begäran om registerutdrag
 • Evenemangstips
 • Förslag på ny eller förbättring av befintlig e-tjänst
 • Förtroendevald – Nytt uppdrag/avslut av uppdrag
 • Samtycke för vaccination
 • Hälsouppgift elev i grundskolan
 • Samtycke att överföra/rekvirera elevjournal från
 • skola utanför Upplands-Bro kommun
 • Anmälan om specialkost
 • Ansökan/avslut modersmålsundervisning i grundskolan
 • Inkomstförfrågan för beräkning av avgift för äldre och funktionsnedsatta
 • Anmälan av dödsbo om tillgångar saknas i dödsboet
 • Intresseanmälan familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson
 • Beställning av kartor och mätningstjänster
 • Intresseanmälan för Energi- och klimatrådgivning

Relaterade nyheter

Upp