12DEC2019

Gott om förslag och idéer på agendan

I september träffades ett hundratal företagare, tjänstepersoner från kommunen, politiker och representanter från Polisen och Räddningstjänsten för att diskutera idéer och lösningar hur tryggheten och den sociala hållbarheten i kommunen kan förbättras. Nu har gruppen återigen träffats för att diskutera hur idéerna kan konkretiseras.

Carl-Fredrik Wincent, t.f. avdelningschef på Centrum, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad (CVA) ledde diskussionerna i en av fokusgrupperna.

Initiativet till träffarna kommer från Birgitta Dickson, ordförande för Företagarna i Upplands-Bro/Håbo. En stor del av deltagarna är företagare från kommunen.

– Det är viktigt att vi fokuserar på vad vi kan göra och de positiva krafter som finns i kommunen, säger Birgitta Dickson.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), som också deltog i mötet, är inne på samma spår.

– Jag är stolt över att bo i en kommun där vi har företagare som tagit det här initiativet, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fokusområden

Huvudpunkten för dagens var en workshop där idéer som fångades upp vid gruppens förra träff i september diskuterades. Målet var att komma fram till konkreta förslag hur den sociala hållbarheten kan förbättras i kommunen, genom nya idéer och samarbeten.

Mötesdeltagarna delades in i grupper som riktade in sig på varsitt fokusområde:

  • Arbete och sysselsättning
  • Skola och utbildning
  • Boende, miljö och samhällsplanering
  • Kultur och fritid
  • Polisen och socialtjänsten
  • Övriga trygghetsfrågor

Sammanställning

Nu ska förslagen sammanställas. Nästa steg blir att ta fram en plan hur förslagen ska leda till konkreta åtgärder och nya samarbeten.

– Det finns ett stort engagemang för den här frågan och för mig är det tydligt att det här är något vi gör tillsammans. Nu behöver vi ta ledartröjan för att skapa plattformar och sammanhang där vi kan förverkliga de här idéerna, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Socialchef, Helena Åman och lokalpolisen Magnus Nilsson, redovisar en av samtalsgruppernas reflektioner.

Relaterade nyheter

Upp