6DEC2019

Trafikfokus under årets sista Tidig kväll med Kjos

På tisdagskvällen anordnades evenemanget Tidig kväll med Kjos för sista gången i år, denna gång i kommunhuset i Kungsängen. Samtalet spände från närmiljön, med pulkabackar och nedfallna granar, till trafikplatser och infrastruktur.

Fredrik Kjos fick många frågor om trafik och närmiljön. Foto: Kristina Andersson

Precis som vid tidigare upplagor av Tidig kväll med Kjos var upplägget att kommuninvånare fick träffa Fredrik Kjos (M) i hans roll som kommunstyrelsens ordförande, för att prata om kommunens utveckling.

-Det är fantastiskt att det kommer så mycket både synpunkter och frågor från invånarna. Det är värdefullt och vi tar med oss dem in i vårt arbete med att utveckla kommunen, sa han.

Kvällen inleddes med en efterlysning av klippning av hallonsnår och buskar vid en pulkabacke i norra Brunna.

-Barnen kan inte åka pulka som det är nu, slog en dam fast.

Fler frågor runt närmiljön ställdes – om stora nerfallna granar och ogräs som sprids med sandningen – och hänvisades vidare till chefen för kommunens samhällsbyggnadskontor.

En grupp på fyra, fem yngre killar i svarta täckjackor hade två saker på sin önskelista:

-Kan vi få en simhall och McDonalds till Kungsängen?

När det gäller simhall och liknande så tittar kommunen på att samla idrottsanläggningar vid Kungsängens nya IP, dit det är lätt att ta sig från såväl Kungsängen som Norrboda och Brunna.

Frågan om etablering har, enligt Fredrik Kjos, ställts till både hamburgerrestauranger och kaféer men ingen hade nappat hittills. Det handlar om att göra Kungsängens centrum mer attraktivt och locka dit mer folk först.

-Den hamburgerrestaurang som närmast är aktuell är Max, som kommer till Kockbacka öster om Bro, berättade Fredrik Kjos.

Därefter övergick samtalet till att handla om kommunens nya trygghetscenter i Bro.

-Vad är det som pågår i Brohuset just nu? frågade en kvinna. Det är rörigt, stökigt och byggs överallt.

-Som ni vet så har det varit ett tufft klimat socialt i Bro. En av åtgärderna är att bygga ett trygghetscenter för att samla aktörerna som arbetar med trygghet. Målet är att få aktörerna att prata med varandra istället för om varandra. De enda lokaler som för tillfället var tillgängliga var i Brohuset och det är därför vi bygger om, sa Fredrik Kjos.

Idén med ett trygghetscenter kommer från bland annat från Karlstad och Sigtuna.

Steg ett är att få trygghetscentret på plats. Steg två, som inleds direkt efter, är att titta på funktioner som inte blev av när Brohuset byggdes och som kanske är möjliga nu.

- Inget kommer att försvinna utan vi vill addera saker, försäkrade Fredrik Kjos.

Frågor om infrastruktur och trafik gick som en röd tråd genom kvällen.

Flera ville prata om trafiksituationen på Granhammarsvägen, som får mycket trafik på grund av att det inte finns någon avfart från E18 till Brunna Park. Två nya rondeller är tänkta att lösa problemet och Fredrik Kjos berättade att upphandling för bygget av dessa pågår.

Det ställdes även frågor om tung trafik till och från Brunna logistikområde vid gamla Coop. Ett hinder har varit att vägverket inte vill att avfarterna från E18 ska ligga för tätt. Kommunen undersöker nu möjligheten att bygga ihop logistikområdet med Kockbackaavfarten.

När går tunneln under E18 från Brunna Park till Brunna industriområde att använda igen? var en annan fråga som flera ville ha svar på. Svaret blev tunneln gå att använda som tänkt våren 2020.

Namnet Brunna Park var lite som ett rött skynke för mötesdeltagarna.

-Varför har handelsområdet fått namnet Brunna Park? Det heter ju Norrboda. Brunna ligger på andra sidan E18, sa en dam, som själv hade jobbat i Brunna i 28 år.

Hon fick starkt medhåll från övriga deltagare som också föreslog ett namnbyte, vilket dock är en krånglig process.

Därefter fick Fredrik Kjos och kommunens tjänstemän frågan hurvida de fyra montrar med modeller av det gamla Kungsängen, som står i servicehuset på Torget 4, kunde få en annan hemvist.

-De boende har sett montrarna i många år nu. Vi känner till de gamla sakerna. Montrarna skulle till exempel kunna flyttas till Kulturhusen, sa en dam i turkos täckjacka.

-Det är bra att det dyker upp frågor om exempelvis infrastruktur och vägar. Det visar att det spelar roll hur vi planerar. Det visar också på värdet av en hållbar samhällsutveckling genom en bra planering av infrastruktur, vägar och bostadsområden, sa Fredrik Kjos.

Nu är det bestämt att det blir fler upplagor av Tidig kväll med Kjos under nästa år – tre på våren och tre på hösten. Datum finns i faktarutan nedan.

Välkommen!

Tidig kväll med Kjos 2020

Café Nyfiket i Bro

Tisdag 4/2 kl 17-18

Onsdag 3/6 kl 17-18

Torsdag 22/10 kl 17-18

Kommunhuset i Kungsängen

Torsdag 16/4 kl 17-18

Onsdag 2/9 kl 17-18

Tisdag 1/12 kl 17-18

Relaterade nyheter

  • 5 AUG 2020
    Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. Nu har region Stockholm tagit fram ett kostnadsfritt självhjälpsprogram för den som vill lära sig att hantera...
  • 28 JUL 2020
    För att visa sitt stöd för allas värdighet hissar Upplands-Bro kommun regnbågsflaggan vecka 31 i Kungsängens och Bro centrum.
  • 16 JUL 2020
    Sedan sprängningen i Upplands-Bro den 29 juni pågår ett brett polisiärt arbete i området i tät samverkan med kommunens organisation och verksamheter. Den förstärkta polisnärvaron kommer att fortsätta en tid framöver, skriver polisen...
Upp