6DEC2019

Närmiljön i Kungsängen synades

Klotter, dålig belysning, förväxta buskage och andra typer problem som behöver åtgärdas, synades med lupp, under kommunens trygghetsvandring, som genomfördes i Kungsängen torsdagen den 5 februari.

Ett av målen med vandringarna är att förbättra närmiljön.

– Vandringarna är en möjlighet för Upplands-Broborna att lämna direkt återkoppling till kommunen hur vår närmiljö kan förbättras. Det är också en möjlighet för kommunen och andra organisationer att utöka dialogen med invånarna, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet av vandringen

Under vandringen noterades en rad punkter som kommunen ska kika vidare på för att sedan upprätta en åtgärdsplan:

  • Trasig belysning på flera platser
  • Förväxta buskage på flera platser
  • Bättre anpassning för synskadade (markeringar) vid övergångsställen
  • Farlig korsning vid skola
  • Mörk parkeringsplats vid vårdcentralen

Fler vandringar i Bro och Brunna

Vandringarna är öppna för alla och förutom tjänstemän från kommunen deltog polisen, Upplands-Brohus, Villaägarna, PRO och grannstödsförare i vandringarna.

Kommunen planerar fler vandringar under 2020. Vandringarna sker alltid kvällstid.

Brunna: 5 mars, 2020
Bro: 9 april, 2020

Trygghetsvandring

Relaterade nyheter

Upp