28NOV2019

Alliansens budget har antagits

Nu har kommunfullmäktige antagit Alliansen i Upplands-Bros - Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiets budget för 2020.

Kommunfullmäktige antog budgeten under kommunfullmäktigesammanträdet den 27 november.


Se budgetfilmen

Under kommunfullmäktigesammanträdet den 27 november antogs Alliansens budget för 2020. Alliansen verkar för ett hållbart Upplands-Bro - social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Kommunens budget för 2020 innebär att 61 miljoner kronor ytterligare går till de kommunala verksamheterna. Fokus ligger på satsningar inom utbildning och äldreomsorg.

– I årets budget gör vi satsningar på förskola, skola och äldreomsorgen. Det handlar om satsningar längst ut i verksamheten där barn, unga och äldre finns, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Övergripande mål

Visionen för Upplands-Bro är Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats. Visionen konkretiseras genom sex övergripande mål:

  • Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.
  • Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.
  • Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.
  • Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
  • Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
  • I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

Uppföljning

Kommunens mål och budget följs upp flera gånger per år, genom en bedömning av både det verksamhetsmässiga och det ekonomiska resultatet för kommunens verksamheter.

Här kan du läsa budgeten

Budget 2020 (handlingar till kommunfullmäktige den 27 november)

Relaterade nyheter

Upp