21NOV2019

Företaget öppnar portarna: Ragn-Sells, Högbytorp

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) inledde morgonen med att hälsa alla välkomna och tackade Ragn-Sells för att de "öppnade portarna". Företaget öppnar portarna är ett koncept som arrangeras ett par gånger per år. 

Mats-Johan Rostmark, avdelningschef för Ragn-Sells Treatment & Detox AB samt Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ragn-Sells representerades av Mats-Johan Rostmark, Anders Kihl och Anders Hagevi. De berättade om företaget och visade upp Ragn-Sells verksamhet för ett 50-tal nyfikna deltagare.

Företag, politiker och tjänstemän samlades i Sätra gård, som är Ragn-Sells egna konferensanläggning i Bro. Företaget Ragn-Sells är ett familjeföretag i tre generationer, och företaget grundades redan 1881. Företaget samlar in, återvinner, behandlar, avgiftar och omvandlar avfall till nya resurser. Ragn-Sells omsätter idag cirka 3 582 miljoner kronor och har 1507 anställda, som är förlagda på 58 anläggningar. Anläggningen i Högbytorp har funnits sedan 1964 och har cirka 100 anställda.

Efter presentationen så fick hela gruppen en guidad busstur på hela anläggningen i Högbytorp som är runt 140 hektar med behandlingsytor, deponi och grönytor.

Vid Företaget öppnar portarna får ett lokalt företag möjligheten att visa upp och berätta om sin verksamhet över en enklare frukost eller lunch för det lokala näringslivslivet i kommunen. Tanken är att visa upp och öka kunskapen om de lokala företagen för att skapa nya samarbeten och affärsmöjligheter.

Relaterade nyheter

Upp