18NOV2019

Företagsbesök för att förstå villkor och utmaningar

Thomas Söderholm, platschef till Edström Logistics AB, berättade om företaget och visade upp verksamheten för kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), politiska sekreterare Marcus Sköld, näringslivschef Marcus Nybom och näringslivsutvecklare Nassim Nyholm.

Thomas Söderholm, platschef till Edström Logistics AB, visade upp verksamheten för kommunen.

Edström Logistics AB är ett lager- och logistikföretag, en s.k. tredjepartslogistiker, som sköter lagerhållning och distribution av varor åt ett flertal kunder. I Upplands-Bro bedriver företaget sin verksamhet genom två logistikbyggnader i Brunna på sammanlagt ca 13 500 m2. Utöver anläggningen i Upplands-Bro är företaget även verksamt i Malmö.

Kommunen genomför regelbundna företagsbesök. Syftet med besöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer samt får information om företaget och framtidsplanerna. Om du önskar ett företagsbesök kontakta näringslivsutvecklare Nassim Nyholm.

Relaterade nyheter

  • 13 DEC 2019
    En topplacering i landet när det kommer till att ge service till företag . Ett högt betyg till kommunens näringslivsklimat och en ny företagsetablering, i snitt varannan dag, under hela året. Det är några exempel på det positiva...
  • 12 DEC 2019
    Nu finns ett nytt av Upplands-Bro kommuns näringslivsbilaga ute. Bilagan skickas till alla hushåll och företag i kommunen via tidningen Upplands-Brodirekt.
  • 9 DEC 2019
    Hjalmar Bengtsson Raymond, vd för Nybroplans Express, berättade om företaget och visade upp verksamheten för politiska sekreterare Marcus Sköld (M), näringslivschef Marcus Nybom och näringslivsutvecklare Nassim Nyholm, fredagen den...