18NOV2019

Företagsbesök för att förstå villkor och utmaningar

Thomas Söderholm, platschef till Edström Logistics AB, berättade om företaget och visade upp verksamheten för kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M), politiska sekreterare Marcus Sköld, näringslivschef Marcus Nybom och näringslivsutvecklare Nassim Nyholm.

Thomas Söderholm, platschef till Edström Logistics AB, visade upp verksamheten för kommunen.

Edström Logistics AB är ett lager- och logistikföretag, en s.k. tredjepartslogistiker, som sköter lagerhållning och distribution av varor åt ett flertal kunder. I Upplands-Bro bedriver företaget sin verksamhet genom två logistikbyggnader i Brunna på sammanlagt ca 13 500 m2. Utöver anläggningen i Upplands-Bro är företaget även verksamt i Malmö.

Kommunen genomför regelbundna företagsbesök. Syftet med besöken är att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Kommunen får möjlighet att lyssna in synpunkter och idéer samt får information om företaget och framtidsplanerna. Om du önskar ett företagsbesök kontakta näringslivsutvecklare Nassim Nyholm.

Relaterade nyheter

Upp