15NOV2019

Dialog om företagsklimat vid besök på Hackholmssund

Torsdagen den 14 november besökte kommunens näringslivsstab Hackholmssund Konferens tillsammans med kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M). Besöket är ett av många planerade besök som genomförs för att starta en dialog om förutsättningarna för företag i kommunen.

Fredrik Kjos, kommunstyrelsens ordförande, tillsammans med Lise-Lotte Svensson och Jesper Hyseus, styrelseordförande respektive VD för Hackholmssund Konferens, samt näringslivschef Marcus Nybom.

Torsdagen den 14 november besökte kommunen Hackholmssund Konferens AB.

Företagsbesöket är ett av många planerade besök som genomförs av näringslivsstaben ihop med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M). Företagsbesöken syftar till att föra en dialog om förutsättningar och utmaningar för företag i kommunen.

Från kommunen deltog kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), tillsammans med politiske sekreterare Marcus Sköld, näringslivschef Marcus Nybom samt näringslivsutvecklare Nassim Nyholm vid besöket. På företaget hälsades de välkomna av VD Jesper Hyseus och Lise-Lotte Svensson, som är styrelseordförande för Hackholmssund Konferens.

Om du också är intresserad av att få ett besök till ditt företag dan du kontakta kommunens näringslivsutvecklare genom att kommunens kontaktcenter på telefon 08-58169000.

Relaterade nyheter

  • 10 SEP 2020
    Just nu pågår utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”, där ett åttiotal tjänstepersoner och politiker deltar för att gemensamt utveckla kommunens service och myndighetsutövning.
  • 31 AUG 2020
    Nu, i augusti 2020, inleds processen med att ta fram en ny näringslivsstrategi för kommunen. Strategin anger en inriktning för kommunens näringslivsutveckling och vilka fokusområden som är prioriterade.
  • 23 JUN 2020
    Är ditt företag på jakt efter ny mark eller nya lokaler? Eller är ditt företag intresserat av att sälja mark eller hyra ut lokal i Upplands-Bro? Då ska du delta i kommunens Arena för tillväxt den 28 september!
Upp