10NOV2019

Så prioriterar kommunen vid snöröjning

Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.

En gul snöplog med skopa tar bort snö från en väg.

Viktiga vägar prioriteras vid snöröjning. Foto: Mostphotos

I år blir det en sen vinter enligt långtidsprognoserna. December väntas bli mild och först i slutet av januari slår vintern till med full kraft.

När snön kommer gör kommunen den här prioriteringen:

 • Huvudgator (bussgator)
 • Busshållplatser
 • Pendeltågsstationer
 • Infartsparkeringar
 • Kungsängens centrum
 • Infarten till Bro centrum
 • Gång- och cykelvägar

I andra hand kommer övriga kommunägda gator, vägar och parkeringar.

Samtliga vägbommar på innergårdar samt gång- och cykelbanor är upplåsta under vintersäsongen, 15 oktober-30 april, för att det ska bli lättare att sköta snöröjning, sandning och sandborttagning.

Under vintersäsongen behöver alla hjälpas åt för att det ska gå att ta sig fram på våra vägar. För att kommunen ska kunna ploga och sanda är det viktigt att det inte står parkerade bilar på vägar och vändplaner.

Har du frågor om istappar, skottningshjälp eller vad som gäller för din privata uppfart? Svaren hittar du på kommunens sida om vinterunderhåll.

Här kan du lämna synpunkter och göra felanmälan.

Relaterade nyheter

 • 16 MAR 2020
  Den 16 mars påbörjar kommunen arbetet med att sopa upp sand från gator och torg.
 • 16 DEC 2019
  Mellan den 13 och den 17 januari kan du lämna din julgran på särskilda upphämtningsplatser i kommunen. Du kan också lämna granen på någon av kommunens kretsloppscentraler.
 • 25 OKT 2019
  På första advent tänder kommunen upp årets julbelysning. Nytt för i år är att två stora julkulor ersätter julgranen på Kungsängens torg. Julkulorna, som det går att gå in i, är en del i gestaltningen av torget.
Upp