1NOV2019

Broborna ville prata trygghet under Tidig kväll med Kjos

Onsdagen den 30 oktober träffade kommuninvånare kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) i Brohuset, under Tidig kväll med Kjos. Mycket av samtalet kom att handla om trygghet och hur man gör en ort attraktiv för handel och boende.

Fredrik Kjos mötte kommuninvånare under Tidig kväll med Kjos i Brohuset.

Fredrik Kjos mötte kommuninvånare under Tidig kväll med Kjos i Brohuset. Foto: Kristina Andersson

På onsdagskvällen arrangerades evenemanget Tidig kväll med Kjos för andra gången, denna gång på Café Nyfiket i Bro. Precis som tidigare i Kungsängen fick kommuninvånarna träffa Fredrik Kjos (M) i hans roll som kommunstyrelsens ordförande, för att prata om kommunens utveckling.

Ett fyrtiotal personer var på plats och många av dem hade bott länge i Bro.

– Det är roligt att engagerade Brobor dyker upp med frågor och synpunkter. Det har ett stort värde att fånga upp den här sortens engagemang, sa Fredrik Kjos.

Kvällen inleddes med en fråga om hur kommunen arbetar med miljö och utsläpp i Mälaren. Hur påverkas vattenkvaliteten för de kringboende av utsläpp från golfbanan och av fastigheter med enskilt avlopp?

Ett samtal om trygghet löpte som en röd tråd genom kvällen.

– Efter 50 år i Bro är jag stolt över min kommun. Därför blir jag lite betryckt när det kommer två teveprogram samma vecka som tar upp otrygghet i Bro, sa en kvinna, och syftar på Uppdrag Granskning och SVT:s Morgonstudio.

En kvinna som beskriver sig själv som ganska ny i Bro upplevde att det har vänt till det bättre och att samhället har blivit tryggare under det senaste året. Däremot undrade hon över att butikslokaler står tomma i centrum. Hur tänker kommunen kring det?

Fredrik Kjos berättade om kommunens planer för att göra Bro centrum till en mer attraktiv plats.

– Kommunen jobbar aktivt för att få hit fler arbetsplatser och vi vill stärka handelsplatsen Bro. Målet är att locka fler vuxna till Bro centrum så att det nuvarande läget – att arenan ägs av ungdomar – bryts.

Därefter diskuteras det planerade trygghetscentret – vad är det och var ska det ligga? Svaret blir att det är en modell för att samla socialtjänst, väktare, polis och andra trygghetsskapande aktörer på ett ställe för att de ska prata med varandra och inte om varandra.

En kvinna undrar om de barn som drar runt i Bro centrum är ensamma eller om de har föräldrar? Och om man i så fall hellre ska hjälpa familjerna än att fokusera enbart på barnen.

En pappa ställde en allvarlig fråga om hur föräldrar till barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) ska bära sig åt för att få den hjälp och det stöd de behöver av kommunen. Det är en svår situation, höll en mamma tillika pedagog med om. Hon berättade att det råder ett hårt klimat på förskolan idag för både barn och personal, och att man akut behöver resurser för att kunna ta hand om barnen på ett bra sätt.

– Problemen i Bro bottnar i det här. Man måste börja tidigt om barnen ska komma på rätt spår, sa hon.

En kvinna som bott i Bro sedan 1964 betonade att utvecklingen när det gäller kriminalitet och otrygghet behöver vändas och att läget är allvarligt.

– Jag ser att det gå utför mer och mer. Vad ska kommunen göra?

Här nämnde Fredrik Kjos en förstudie om fysisk planering som kommunen låtit göra. Han tog också upp andra åtgärder och förslag för ökad trygghet.

  • Ökad förväntan på polisens närvaro
  • Väktare i ett samlat uppdrag
  • Vuxennärvaro, bland annat genom trygghetsvärdar och nattvandrare
  • Stärka Bro som handelsplats
  • Undersöka om folk vill äga sina lägenheter

Kvällens avslutades med ett önskemål om ett snyggare och prydligare centrum.

– Vi vill att det ska vara likvärdigt mellan Kungsängen och Bro med fina rabatter, ansade träd, inga stora buskage i centrum och hela lyktor som lyser.

– Sätt upp fler kameror i Bro centrum, föreslog samma frågeställare och fick applåder.

Men för att få övervaka offentliga platser krävs tillstånd från länsstyrelsen och då har bland annat polisen, som är remissinstans, ibland sagt nej till kameraövervakning.

– Trygghet var en fråga som återkom under kvällen. Det är bra att så många vill se ett tryggare Bro – det vill jag också. Trygghetsfrågor är prioriterade, sa Fredrik Kjos.

– Jag hoppas att vi kan fortsätta med fler Tidig kväll med Kjos under nästa år.

Nästa gång du kan träffa kommunstyrelsens ordförande är tisdagen den 3 december i kommunhuset i Kungsängen.

Välkommen dit!

Fredrik Kjos och Jonas Jardfelt i samtal efter mötet.

Fredrik Kjos och Jonas Jardfelt i samtal efter mötet. Foto: Kristina Andersson

Många av deltagarna hade bott länge i Bro: Foto: Kristina Andersson

Relaterade nyheter

Upp