31OKT2019

Stadsbyggnad och fördjupade översiktsplaner i fokus

Vad gäller när det kommer till uthyrning av kommersiella lokaler? Och vilka prioriterade planuppdrag finns i kommunen? Det var två av frågorna som besvarades under näringslivslunchen i kommunhuset den 30 oktober.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M) hälsade alla välkomna.

Lunchen inleddes med att kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), hälsade dagens åhörare välkomna.

Därefter tog Birgitta Dickson, ordförande för Företagarna Upplands-Bro/Håbo, över och informerade om det kommande arrangemanget Mötesplats Finansiering, den 6/11 vid Lejondals Slott.

Uthyrning av kommersiella lokaler

Nästa punkt på agendan var uthyrning av kommersiella lokaler i kommunen där Upplands-Bro hus vd Ann Hermansson Alm och Susanne Dexenius informerade om vad som gäller vid uthyrning av kommersiella lokaler. Ann och Susanne berättade också om Upplands-Brohus strategiska plan för Bro och om föreningen Bro Utveckling. Föreningens syfte är att ta ett gemensamt grepp om några av de utmaningar som finns i centrala Bro, som exempelvis trygghet och säkerhet.

Prioriterade planuppdrag

Kommunens samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen gav en inblick i kommunens prioriterade planuppdrag. Det handlade bland annat om projekt som Tegelhagen, Trädgårdsstaden, Ringvägen, Norrboda-Brunna-Granhammarsvägen samt utbyggnaden av vatten och avlopp i kommunen.

Mathias avslutade sin presentation med att informera kring kommunens aktuella frågor med Trafikförvaltningen och Trafikverket samt satsningar på stationerna i Bro och Kungsängen samt kvartstrafik till Bro.

Fördjupande översiktsplan

Sista föreläsare för dagen var Ulrika Gyllenberg, kommunens avdelningschef för övergripande samhällsplanering. Hon berättade om vad en fördjupad översiktsplan (FÖP) är och varför avdelningen har fått uppdraget att ta fram två FÖP:ar, för Bro och Kungsängen.

Ulrika informerade även om hur kommunen jobbar med de fördjupade översiktsplanerna och vad som händer i processen.

Relaterade nyheter

  • 10 SEP 2020
    Just nu pågår utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”, där ett åttiotal tjänstepersoner och politiker deltar för att gemensamt utveckla kommunens service och myndighetsutövning.
  • 31 AUG 2020
    Nu, i augusti 2020, inleds processen med att ta fram en ny näringslivsstrategi för kommunen. Strategin anger en inriktning för kommunens näringslivsutveckling och vilka fokusområden som är prioriterade.
  • 23 JUN 2020
    Är ditt företag på jakt efter ny mark eller nya lokaler? Eller är ditt företag intresserat av att sälja mark eller hyra ut lokal i Upplands-Bro? Då ska du delta i kommunens Arena för tillväxt den 28 september!
Upp