31OKT2019

Stadsbyggnad och fördjupade översiktsplaner i fokus

Vad gäller när det kommer till uthyrning av kommersiella lokaler? Och vilka prioriterade planuppdrag finns i kommunen? Det var två av frågorna som besvarades under näringslivslunchen i kommunhuset den 30 oktober.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M) hälsade alla välkomna.

Lunchen inleddes med att kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), hälsade dagens åhörare välkomna.

Därefter tog Birgitta Dickson, ordförande för Företagarna Upplands-Bro/Håbo, över och informerade om det kommande arrangemanget Mötesplats Finansiering, den 6/11 vid Lejondals Slott.

Uthyrning av kommersiella lokaler

Nästa punkt på agendan var uthyrning av kommersiella lokaler i kommunen där Upplands-Bro hus vd Ann Hermansson Alm och Susanne Dexenius informerade om vad som gäller vid uthyrning av kommersiella lokaler. Ann och Susanne berättade också om Upplands-Brohus strategiska plan för Bro och om föreningen Bro Utveckling. Föreningens syfte är att ta ett gemensamt grepp om några av de utmaningar som finns i centrala Bro, som exempelvis trygghet och säkerhet.

Prioriterade planuppdrag

Kommunens samhällsbyggnadschef Mathias Rantanen gav en inblick i kommunens prioriterade planuppdrag. Det handlade bland annat om projekt som Tegelhagen, Trädgårdsstaden, Ringvägen, Norrboda-Brunna-Granhammarsvägen samt utbyggnaden av vatten och avlopp i kommunen.

Mathias avslutade sin presentation med att informera kring kommunens aktuella frågor med Trafikförvaltningen och Trafikverket samt satsningar på stationerna i Bro och Kungsängen samt kvartstrafik till Bro.

Fördjupande översiktsplan

Sista föreläsare för dagen var Ulrika Gyllenberg, kommunens avdelningschef för övergripande samhällsplanering. Hon berättade om vad en fördjupad översiktsplan (FÖP) är och varför avdelningen har fått uppdraget att ta fram två FÖP:ar, för Bro och Kungsängen.

Ulrika informerade även om hur kommunen jobbar med de fördjupade översiktsplanerna och vad som händer i processen.

Relaterade nyheter

  • 13 DEC 2019
    En topplacering i landet när det kommer till att ge service till företag . Ett högt betyg till kommunens näringslivsklimat och en ny företagsetablering, i snitt varannan dag, under hela året. Det är några exempel på det positiva...
  • 12 DEC 2019
    Nu finns ett nytt av Upplands-Bro kommuns näringslivsbilaga ute. Bilagan skickas till alla hushåll och företag i kommunen via tidningen Upplands-Brodirekt.
  • 9 DEC 2019
    Hjalmar Bengtsson Raymond, vd för Nybroplans Express, berättade om företaget och visade upp verksamheten för politiska sekreterare Marcus Sköld (M), näringslivschef Marcus Nybom och näringslivsutvecklare Nassim Nyholm, fredagen den...