30OKT2019

Så prioriteras kommunens planarbeten

Området vid Brunnarondellen, där Coop tidigare låg, toppar listan när kommunens planarbeten prioriteras för de kommande fyra månaderna.

– Övriga ettor indikerar ett lugnare tempo i utbyggnadstakten i Bro med tanke på det som redan byggs i Tegelhagen och Trädgårdsstaden, säger Janne Stefansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Fem planarbeten har prio ett i kommunens planprioritering.

Samhällsbyggnadsutskottet fattade beslut om en ny planprioritering tisdagen den 23 oktober 2019.

– Vi lyfter fram området vid Brunnarondellen som högsta prio eftersom det befintliga bostadsområdet förlorat mycket på tomrummet som uppstod efter att Coop flyttade. Det finns ett bra förslag från fastighetsägaren Genova. Det kommer att bli ett lyft för Brunna, säger Janne Stefansson.

Målet är att utveckla fastigheten Viby 19:3, där Coop tidigare låg, till ett område med blandad bebyggelse, bland annat bostäder. Ett planarbete pågår där en viktig del är att utreda förutsättningarna för detta. Idag tillåter detaljplanen bara handel. En medborgardialog genomfördes 2018.

Övriga planarbeten med prioritering ett är Korsängen (Kungsängens gamla idrottsplats), Tibbleängen, Ådö skog och Örnäs 1:22, där planen är att utöka Brunna industriområde i anslutning till ICA fastigheters framtida e-handelslager.

Samhällsbyggnadskontoret kommer att arbeta aktivt med ettorna samt de 15 första tvåorna, de som har beteckningen 2A.

Planerna som betecknas 2B är också aktiva planer men för det mesta av en enklare karaktär och treorna väntar på någon form av klargöranden. De kan också ha bedömts ha begränsat allmänvärde och får stå tillbaka vid resursbrist. Prioritering fyra anger att planuppdraget ska upphöra eller omformuleras.

Sammanlagt ingår 41 planarbete i prioriteringen.

Samhällsbyggnadsutskottet (SBU) bildades av Alliansen efter valet 2018 och har ansvar för bland annat planprioriteringen. Syftet är att politik och samhällsbyggnadskontor ska gå i takt med vilka utbyggnadsplaner som arbetas fram.

Planprioriteringen görs var fjärde månad mot tidigare två gånger per år.

– Det gör att vi har vi, politik och tjänstemän tillsammans, har bättre kontroll över framväxten av det som är planerat. Om en plan blir väldigt fördröjd så har vi möjlighet att prioritera vilken annan plan som bör lyftas fram., säger Janne Stefansson.

Här kan du se hela planprioriteringen.

Relaterade nyheter

  • 30 MAR 2020
    Nu inleds arbetet med att rensa Tibbledammen från sediment. Sedimentet måste avlägsnas för att behålla dammens reningsfunktion.
  • 17 MAR 2020
    Under vecka 13 påbörjar Trafikverket arbetet med att gräva ned en optokabel längs Enköpingsvägen. Kabeln är en del i Trafikverkets arbete med att digitalisera trafikövervakningen.
  • 10 MAR 2020
    Nu påbörjas arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på Granhammarsvägen i Kungsängen. Målet med arbetet är att förbättra trafikmiljön – både säkerhetsmässigt och trafikmiljömässigt.
Upp