25OKT2019

Upplands-Bro kommun inför kulturskolecheck nästa år

För att skapa valfrihet, ta bort köer och bredda utbudet genomförs en stor satsning för att öppna upp för fler aktörer att leverera kulturaktiviteter. Upplands-Bro kommun inför ett checksystem till höstterminen 2020, där elevernas behov och önskemål styr kursutbud och anordnare.

Checksystemet syftar till att ge full valfrihet inom alla konstformer till barn och unga. Eleverna ska på så vis själva kunna styra utbud och anordnare. Undervisningen ska vara behovsstyrd och ge möjlighet för nya aktörer och kulturformer att etablera sig i Upplands-Bro kommun. Elever ska även kunna söka sig till aktörer utanför kommunen om nivån på utbildning inte kan erbjudas på hemmaplan. Det innebär att fler kulturformer kan erbjudas och fler unga får ta del av kulturlivet.

Genom upphandling kommer Kulturskolans verksamhet att konkurrensutsättas från och med höstterminen 2020.

En stor satsning på kultur

Införandet av kulturchecken är en stor politisk satsning, som kommer att generera en volymökning inom kulturutövandet för unga, och 2,4 miljoner kronor kommer att skjutas till. Syftet är att öka valfriheten och bredden i utbudet, utifrån efterfrågan och med god kvalitet.

– Vi är förväntansfulla och glada över satsningen på kultur för unga. Vi hoppas bland annat att kunna ta bort kön helt och bredda utbudet, så att fler konstarter får ta plats i kommunen, säger kultur- och fritidschef Hannah Rydstedt Nencioni.

I andra kommuner, som infört eller testat liknande checksystem, kan man se att såväl utbud som efterfrågan har ökat när eleverna kunnat välja mellan fler utförare. Köerna har helt försvunnit och elevantalet ökat med 50–100 procent.

– Den här satsningen som alliansen gör leder till större valfrihet och att fler unga får möjlighet att delta i kulturlivet, säger Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Peterson (C).

Detta är också en satsning i linje med de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen beslutat om, där man särskilt uppmärksammar barns och ungas rätt till kultur. Enligt målen ska kulturpolitiken bland annat främja allas möjlighet till "bildning och till att utveckla sina skapande förmågor".

Relaterade nyheter

Upp