22OKT2019

Är du ungdom och vill engagera dig? Anmäl dig till ungdomsrådet!

Är du mellan 15-19 år och vill engagera dig i kommunens nya ungdomsråd? Kommunens nya ungdomsråd är ett forum för ungas inflytande och påverkan inom kommunen.

Skicka in din ansökan senast 29 november.

Vill du vara med?

Upplands-Bro kommun startar ungdomsrådet för att involvera ungdomar i beslut som rör unga. Rådet består av, och drivs av ungdomar själva. Rådet kommer bland annat att:

  • Ge sin syn på olika frågor som rör kommunen och få besvara remisser från politiken (kan exempelvis handla om skol-, fritids- och samhällsbyggnadsfrågor)
  • Driva egna frågor och genomföra projekt
  • Vara delaktiga i kommunens ungdomsdialoger och stärka ungas inflytande kring olika beslut

Vill du vara med?

Nu söker vi dig som vill vara med i ungdomsrådet. Det enda kravet för medverkan är att du är mellan 15-19 år och bor i kommunen.

Om du vill anmäla dig eller har frågor om rådet, vänligen mejla: steven.kiabi@upplands-bro.se

Sista ansökningsdag är 29 november.

Relaterade nyheter