17OKT2019

Kommunen får diplom för miljöarbete

Ekologisk mat på hälften av alla tallrikar som tillagas i kommunens kök. En intern miljöutbildning för alla kommunens anställda och deltagande i programmet Grön flagg på kommunens förskolor. Det är tre exempel på initiativ som gjort att kommunens miljöledningssystem nu diplomeras av Svensk Miljöbas.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M) och kommundirektör Ida Texell.

– Ledningssystem handlar om att utreda, avgränsa, sätta upp mål, följa upp, kontrollera och förbättra. Kommunen jobbar metodiskt med systemet, med målet att fortsätta lyfta miljöfrågan i kommunens alla verksamheter, säger Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun.

Miljöledningssystem

Arbetet med att införa Svensk Miljöbas miljöledningssystem påbörjades 2014.

Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att effektivisera en organisations miljöarbete. Svensk Miljöbas miljöledningssystem innehåller krav på analys, genomförande, kontroll och uppföljning.

Nu diplomeras Upplands-Bro kommun av Svensk Miljöbas för sitt arbete med systemet.

– Ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet är prioriterade områden för Upplands-Bro kommun. Diplomeringen från Svensk Miljöbas är ett bevis på att det finns systematik i vårt miljöarbete, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande, Upplands-Bro kommun.

Svensk Miljöbas

Grön flagg

Grön flagg är Håll Sverige Rents program som hjälper lärare och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor. Målet med Grön flagg är att barn och unga deltar i, planerar och genomför aktiviteter för hållbar utveckling. Tillsammans skapas nyfikenhet och ett långsiktigt engagemang i arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Grön flagg

Relaterade nyheter

Upp