16OKT2019

Upplands-Bro kommun tionde bästa skolkommun i Stockholms län

När Lärarförbundet presenterar sin ranking över landets kommuner hamnar Upplands-Bro kommun på plats nummer 174:e i landet och som nummer tio av länets 26 kommuner. Rankingen mäter flera olika delar, bland annat elevernas meritvärde i årskurs 9 och lärarnas löneläge.

Foto: Most photos

Höga lärarlöner och höga betyg tillhör Upplands-Bros styrkor som skolkommun. Rankingen visar att Upplands-Bro kommun har landets tionde högsta lärarlöner (plats 10 av 290). Lärarna är även friskare än i flertalet andra kommuner, kommunen hamnar här på plats 101 av 290. När det gäller meritvärdet för elever i årskurs 9 ligger kommunen på plats 48 av 290.

– Vi vet att bra förskolor är viktig för att alla barn ska kunna lyckas i skolan. En god utbildning i grundskolan ligger i sin tur till grund för att lyckas med högre utbildning och arbete i framtiden. Denna ranking visar att vi är på rätt väg. Att eleverna i årskurs 9 har landets 48:e bästa betyg är väldigt glädjande, säger Kaj Bergenhill (M), ordförande för utbildningsnämnden.

Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Kriterierna är resurser till undervisning, andel utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, kommunen som huvudman, andel barn i förskola, meritvärde årskurs 9, andel godkända elever och fullföljd gymnasieutbildning.

– Undersökningen visar att det långsiktiga arbete kommunen gjort för att höja resultaten i skolan ger effekt. Att lärarna är friska och har en god löneutvecklingen ger ett gott arbetsklimat som ger resultat i form av bra resultat för eleverna. Vi ser fram emot att se utvecklingen till nästa års undersökning, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro ligger bättre till än grannkommunerna Sigtuna (201), Håbo (243), Upplands Väsby (259) och Järfälla (279), men sämre än Ekerö (124). I hela Stockholms län är Upplands-Bro rankad som nummer tio av 26 kommuner. Danderyd placerar sig bäst i länet.

Relaterade nyheter

  • 27 MAR 2020
    Fastighetsbolaget Genova Property Group har tecknat en avsiktsförklaring med Engelska skolan om att uppföra en skola i Brunnaområdet i Upplands-Bro. Skolan planeras att bli en F-9-skola med plats för 600 elever.
  • 19 MAR 2020
    – UBG är en traditionell skola i ordets bästa bemärkelse. En varm och rolig skola med tio program att välja mellan, både teoretiska och praktiska. Här finns något för nästan alla, säger Christian Eklöv Hagman, rektor på Upplands-...
  • 18 MAR 2020
    Upplands-Brogymnasiet övergår till att undervisa på distans istället för i skolans lokaler, enligt direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Detta för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Elever ska ta ansvar och...
Upp