9OKT2019

Kenyanska kommunen Muranga besöker Upplands-Bro

Under veckan besöker en delegation från den kenyanska kommunen Muranga verksamheter inom Upplands-Bro kommun.

Delegationen besöker Upplands-Bro kommun under första veckan i oktober 2019.

Syftet med besöket är erfarenhetsutbyte och delegationen, som består av kommuntjänstemän och politiker, besökte bland annat kommunens kommunfullmäktigemöte den 9 oktober.

Besöket är en del i ett kommunalt partnerskapsprogram som möjliggörs genom ICLD, en SIDA-finansierad organisation, som på olika sätt jobbar med att bekämpa fattigdom i världen.

Upplands-Bro kommun deltar i det ICLD-finansierade programmet under ett år.

Om Muranga

Muranga är huvudort i distriktet Muranga i provinsen Central i Kenya.

ICLD:s grundläggande principer

  1.  
  2. 1. Globala utmaningar kräver lokalt handlande

Fattigdom är inte bara brist på materiella resurser, utan också brist på möjligheter att påverka de egna livsvillkoren. Vi Iever i en tid där globala skeenden som klimatförändringar, urbanisering och migration får återverkningar i människors vardag. Då är det viktigare än någonsin med lokala demokratiska institutioner som fungerar. Beslutsfattandet behöver vara effektivt, transparent och inkluderande. Alla medborgare ska ha samma möjligheter till inflytande.

  1. 2. Institutioner byggs av kunskap

Det behövs kunskap för att bygga väl fungerande demokratiska institutioner. Att sprida kunskap och främja ömsesidigt utbyte genomsyrar därför allt ICLD gör. Oavsett om det handlar om vårt stöd till forskning, våra internationella utbildningsprogram eller de partnerskap mellan kommuner som vi finansierar. Deltagandet från de som vet och har erfarenhet är en förutsättning.

  1. 3. Människor måste mötas

Vårt mål är att ICLD är ett nav där människor kan mötas för att utbyta kunskap och erfarenheter. Vi bidrar till internationella samarbeten på lokal nivå, där människor som annars aldrig hade mötts kan träffas och lära av varandra. Vi för samman ledande forskare och människor med praktisk erfarenhet för att tillsammans nå lösningar på utmaningar i den demokratiska vardagen.

Mer om ICLD

Relaterade nyheter

Upp