4OKT2019

Företagare utbildades i upphandling

Hur fungerar en offentlig upphandling? Och hur gör du som företagare för att lämna anbud i en offentlig upphandling? Det var två av huvudfrågorna under kommunens lunchmöte om upphandling som arrangerades den 3 oktober.

Kommunens hållbarhetsstrateg, Nicola Björk, gick bland annat igenom kommunens miljömål och miljöledningsystem under utbildningen.


Lagar och grundprinciper

Utbildningen fokuserade på lagar, grundprinciper och hur en upphandlingsprocess går till. Andra punkter som behandlades var tröskelvärden och kommunen hållbarhetsambitioner i upphandlingsprocessen.

Syftet med utbildningen var att utbilda företagare i hur en upphandlingsprocess går till och hur företag går till väga för att delta i offentliga upphandlingar.

Lunchen arrangerades av kommunens näringslivsenhet tillsammans med upphandlingsenhet.

Relaterade nyheter

  • 10 SEP 2020
    Just nu pågår utbildningen ”Förenkla – helt enkelt”, där ett åttiotal tjänstepersoner och politiker deltar för att gemensamt utveckla kommunens service och myndighetsutövning.
  • 31 AUG 2020
    Nu, i augusti 2020, inleds processen med att ta fram en ny näringslivsstrategi för kommunen. Strategin anger en inriktning för kommunens näringslivsutveckling och vilka fokusområden som är prioriterade.
  • 23 JUN 2020
    Är ditt företag på jakt efter ny mark eller nya lokaler? Eller är ditt företag intresserat av att sälja mark eller hyra ut lokal i Upplands-Bro? Då ska du delta i kommunens Arena för tillväxt den 28 september!
Upp