4OKT2019

Företagare utbildades i upphandling

Hur fungerar en offentlig upphandling? Och hur gör du som företagare för att lämna anbud i en offentlig upphandling? Det var två av huvudfrågorna under kommunens lunchmöte om upphandling som arrangerades den 3 oktober.

Kommunens hållbarhetsstrateg, Nicola Björk, gick bland annat igenom kommunens miljömål och miljöledningsystem under utbildningen.


Lagar och grundprinciper

Utbildningen fokuserade på lagar, grundprinciper och hur en upphandlingsprocess går till. Andra punkter som behandlades var tröskelvärden och kommunen hållbarhetsambitioner i upphandlingsprocessen.

Syftet med utbildningen var att utbilda företagare i hur en upphandlingsprocess går till och hur företag går till väga för att delta i offentliga upphandlingar.

Lunchen arrangerades av kommunens näringslivsenhet tillsammans med upphandlingsenhet.

Relaterade nyheter

Upp