26SEP2019

Internationell grupp fick jobbtips i Upplands-Bro

En stor grupp statstjänstemän från olika afrikanska länder har besökt Upplands-Bro för att ta del av kommunens arbete med utbildning och aktiva jobbinsatser. Studiebesöket ingick i ett Sida-finansierat utvecklingsprogram inom området social trygghet. 

Kommundirektör Ida Texell och Carl-Fredrik Wincent, rektor för CVA, tillsammans med besökarna.

Kommundirektör Ida Texell och Carl-Fredrik, rektor för CVA, tillsammans med besökarna. Foto: Kristina Andersson

Tisdagen den 24 september kom en internationell grupp till Kungsängen för att ta del av hur Upplands-Bro kommun arbetar med lokala jobbspår, nyanlända och ungdomsarbetslöshet. De besökte bland annat Centrum för vuxenutbildning och arbetsmarknad (CVA) i Kungsängen.

Deltagarna kom från Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia. De flesta är tjänstemän på olika departementen, som arbetsmarknadsdepartementet och socialdepartementen. Några representerar organisationer som arbetar med social trygghet.

Studiebesöket skedde inom ramen för det Sida-finansierade utvecklingsprogrammet Social protection for sustainable development (Social trygghet för hållbar utveckling). Totalt ingår fyra veckors utbildning, varav två i Sverige och två i Sydafrika. I Sverige ligger fokus på att presentera den svenska modellen för socialförsäkring och det sociala trygghetssystemet.

Att valet föll på Upplands-Bro beror på att kommunen, tillsammans med Järfälla, visat mycket goda resultat i DUA-projektet, ett nationellt projekt för att öka samverkan mellan statliga och kommunala arbetsmarknadsåtgärder på lokal nivå.

- Det är hedrande att Upplands-Bro blev utvalt för att ta emot detta internationella studiebesök. Vi hoppas att det var lärorikt och inspirerande för våra besökare och att det i framtiden kan leda till fler kontakter och samarbeten för kommunen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

-Vi har försökt förmedla en helhetsbild hur vi inom Upplands-Bro kommun arbetar med utbildning och aktiva jobbinsatser som leder till egenförsörjning och sysselsättning, säger Carl-Fredrik Wincent, tf rektor för CVA.

Tidigare hade gruppen besökt arbetsförmedlingen, försäkringskassan och skatteverket samt Statens servicecenter.

-Vi har inte utvärderat programmet ännu men deltagarna tycker att det har varit spännande att upptäcka Stockholm och Sverige och samtidigt få arbeta med sina förändringsprogram, säger Julia Kusoffsky, projektkoordinator från arbetsförmedlingens internationella enhet.

En grupp människor utanför pendeltågstationen i Kungsängen. De är statstjänstemän från Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia.

Upplands-Bro fick besök av statstjänstemän från Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda och Zambia. Foto: Kristina Andersson

Zambiska representanter från Ministry of community development and social services tillsammans med Marie-Louise Fredriksson från Vuxenutbildningen.

Zambiska representanter från Ministry of community development and social services tillsammans med Marie-Louise Fredriksson från Vux. Foto: Kristina Andersson

DUA – delegationen för unga och nyanlända till arbete

DUA är ett regeringsuppdrag med syfte att främja och förädla statlig och kommunal samverkan och utveckla nya samverkansformer. Det är ett nationellt projekt som pågår fram till 2021 för att öka samverkan mellan statliga och kommunala arbetsmarknadsåtgärder på lokal nivå.

Läs mer om DUA

Utvecklingsprogrammet

Social Protection for Sustainable Development (Social trygghet för hållbar utveckling) är ett Sida-finansierat projekt som pågår 2019-2020.

Programmet genomförs av Arbetsförmedlingens internationella enhet och ett sydafrikanskt forskningsinstitut Economic Policy Research Institute (EPRI) tillsammans med skatteverket, försäkringskassan och pensionsmyndigheten. Totalt ingår fyra veckors utbildning.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska utveckla de sociala trygghetssystemen i sina respektive länder. Utbildningen erbjuder deltagare från låg- och medelinkomstländer stöd och vägledning i att genomföra förändringsarbete samtidigt som de ökar sin kompetens inom området social trygghet.

Läs mer om Sidas internationella program

Relaterade nyheter

Upp