24SEP2019

Fullsatt på första Tidig kväll med Kjos

Många kommuninvånare kom för att prata med kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) måndagen den 23 september. Vitt skilda ämnen togs upp, från planerna för Björknäs gård till cykelvägar och digitalisering i skolan.

Ett sextiotal personer kom på premiären för Tidig kväll med Kjos.

Fredrik Kjos mötte kommuninvånare under Tidig kväll med Kjos. Foto: Kristina Andersson

På måndagkvällen var det premiär för evenemanget Tidig kväll med Kjos, där kommuninvånarna kunde träffa Fredrik Kjos (M) i hans roll som kommunstyrelsens ordförande, för att prata om kommunens utveckling.

Ett sextiotal personer i blandade åldrar var på plats, många väl förberedda med frågor och synpunkter.

En frågeställare tyckte att kommunen jobbar bra med digitalisering i förskolan och skolan. Hon ville att man ska prata mer om hur man varnar för farorna på internet när barn i unga åldrar är ute på nätet.

En boende i Håbo-Tibble frågade om det planerades för fler cykelvägar i kommunen.

Det ställdes frågor om brister kring kosten på Hagtorps vård- och omsorgsboende och hur kommunen kommer att agera. Flera barnskötare och förskollärare ställde frågor om personaltäthet och storleken på barngrupperna i förskolan.

En man som bott i kommunen sedan 1974 ställde en fråga om planerna för den privatägda Preem-tomten vid Brunna handelsområde. Någon annan undrade när VA-utbyggnaden vid Ådö skog kommer igång.

– Det är en följetong. Vattnet är inte alls bra. Jag har slutat bada, sa han.

Svaret blev att VA-utbyggnaden är avhängigt arbetet med ny detaljplan som också pågår, men att Ådö skog är ett av fyra–fem område som prioriteras under hösten.

Fredrik Kjos tyckte att det var roligt att det kom så många till mötet och säger att det visar på ett stort engagemang för kommunen där man lever och bor.

  • - Det har ett stort värde att fånga upp den här sortens engagemang. Det är viktigt att lyssna på kommuninvånarnas goda förslag och synpunkter – även de kritiska. Kritiska synpunkter är ju egentligen förslag på vad som kan bli bättre, sa Fredrik Kjos.

En kommuninvånare, som beskrev sig själv som ”gammal i gården”, kommenterade uppmuntrande:

– Det här är ett jättebra initiativ. Fortsätt med det här!

De som hade frågor som inte kunde besvaras på plats fick lämna sitt namn för att bli kontaktade för ett svar.

Nästa gång du kan träffa kommunstyrelsens ordförande är onsdag den 30 oktober i Bro. I kommunhuset i Kungsängen kommer det en ny chans tisdag den 3 december.

Välkomna dit!

Många hade förberett frågor till Fredrik Kjos. Foto: Kristina Andersson

Relaterade nyheter

Upp