24SEP2019

Fortsatt toppnotering i nationell ranking över näringslivsklimatet

Näringslivsklimatet i kommunen tillhör toppskiktet i Sverige. För andra året i rad placerar sig Upplands-Bro kommun på plats 16 av 290 kommuner i Sverige. Det visar en färsk ranking publicerad av Svenskt Näringsliv.

Upplands-Bro kommuns rankingutveckling, åren 2009-2019.

– För Upplands-Bro kommun är frågor som rör lokala näringslivet viktiga. Att vi står oss bra i jämförelse med andra kommuner avseende näringslivsklimat är självklart glädjande. Framförallt visar på det på vilka fantastiska företag och företagare vi har i kommunen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Högst ranking får kommunen i kategorierna service till företag (plats 26) och nyföretagsamhet (18). Kommunens service till företagen handlar framför allt om bemötande och handläggningstider. Det har betydelse för företagens etablering och expansion. Kommunens service är starkt förknippad med hur företagarna upplever företagsklimatet i sin helhet.

– Upplands-Bro har en fantastisk rankingutveckling där kommunen har klättrat 203 placeringar sedan 2009. Det är ett resultat av ett ihärdigt näringslivsarbete. För fortsatt utveckling behöver kommunen framförallt arbeta med att ytterligare förbättra sin service och information till företagen, säger Annika Bröms, Regionchef på Svenskt Näringsliv.

Från plats 219 till 16

Under de senaste tio åren har kommunen klättrat stadigt på rankingen. År 2009 hamnade kommunen på 219 plats. Sedan dess har utvecklingen gått framåt.

Under det senaste året har antalet företagsbesök intensifierats och dialogen med det lokala näringslivet förstärkts. Dialogen skapar förutsättningar för ett proaktivt arbetssätt där företagarnas utmaningar och möjligheter tidigt hamnar i fokus.

– Dagens rankingplacering är ett styrkebesked. Företagsklimatet har etablerat sig på en hög nivå i en historiskt expansiv period. Tillsammans fortsätter vi utvecklingen mot ett företagsklimat i världsklass, säger Marcus Nybom, näringslivschef i Upplands-Bro kommun.

– Det är bara genom att arbeta tillsammans som vi får ett gott näringslivsklimat, och i Upplands-Bro gör vi just så. Företagarna och kommunen sida vid sida, säger Birgitta Dickson, ordförande för Företagarna Upplands-Bro/Håbo.

– Det är spännande att få vara en del av kommunens utvecklingsresa, genom att vara med i gemenskapen och få vara med och påverka. Det är ett bra nätverkande från alla parter och vi är en del av kommunens nätverk. Det förs en öppen dialog med ödmjuk inställning och viljan att förändra i samarbete med kommunen och näringslivet, säger Maria Brofalk, ordförande för Damernas affärsnätverk.

Om rankningen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt.

Företagsklimat: Upplands-Bro kommun

Relaterade nyheter

Upp