17SEP2019

Hållbar samhällsbyggnad - en framgångsfaktor för Upplands-Bro

I veckan deltar Upplands-Bro kommun i Stockholm Business Arena - Nordens största mötesplats för ledande aktörer i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. En av talarna är kommundirektör Ida Texell, som kommer att dela med sig av hur Upplands-Bro jobbar med hållbar samhällsutveckling.

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun växer och är en av kommunerna i Sverige med allra störst tillväxt. Ökad inflyttning, flertalet stora företagsetableringar och etablering av nya bostäder och bostadsområden är tre exempel på den ökade tillväxten i kommunen.

Samtidigt förändras omvärlden. För att hinna med i tillväxttakten, och anpassa sig efter omvärldens nya krav, måste Upplands-Bro göra kloka prioriteringar och våga tänka nytt för att utvecklas i rätt takt. Samtidigt är det viktigt att kommunen utgår från det som redan fungerar.

– Ett hållbart samhällsbyggande innebär att vi tar fram långsiktiga och hållbara lösningar när vi utvecklar ett samhälle. Det handlar om ekonomiskt, miljömässigt och social hållbarhet, säger Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun.

Om Stockholm Business Arena

Business Arena Stockholm arrangerades för första gången i Stockholm år 2001. År 2018 hade evenemanget fler än 6.600 besök, 188 medverkande partners och 460 inspirerande talare under två dagar. Genom seminarier och pauser som är till för nätverkande hoppas vi att varje Business Arena-tillfälle ska leda till samhällsutveckling och nya affärer.

Lyssna på Ida Texell på Stockholm Business Arena

Det är viktigare än någonsin att välja långsiktiga och hållbara lösningar när man utvecklar ett samhälle. I Upplands-Bro kommun lägger man stor vikt vid de värden som skapas genom hållbar samhällsbyggnad. Det gäller alltifrån stadsplanering och bostadsförsörjning till satsningar på strategiska utvecklingsområden. Det övergripande målet är att tillsammans med näringsliv, invånare och civilsamhälle tillvarata den stora potential som finns i regionen.

Onsdagen den 18 september, kl. 10:40 (Stockholm Waterfront)

Program

Relaterade nyheter

Upp