16SEP2019

"Vi verkar lokalt och vill vara med och utveckla företagandet"

Förra veckan besökte kommunen Destinys care – en privat utförare inom hemtjänst. Företagsbesöket är ett av många planerade besök med fokus på att träffa, lära känna och tillsammans, föra en dialog om förutsättningar och utmaningar för företag och organisationer inom kommunen.

Från vänster: Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), Azar Tavallali, Destinys care, Ida Texell, kommundirektör, Elisabeth Rågård, avdelningschef för kvalitet- och verksamhetsstöd.

Företaget drivs av Azar Tavallali, som ser kompetensförsörjningen som en av företagets stora utmaningar framöver.

– Behovet av kompetent personal inom vård och omsorg är stort. En annan utmaning är att tillsammans göra Upplands-Bro till en attraktiv kommun som folk vill jobba och bo i, säger Azar.

Azar startade företaget 2012 och sedan dess har företaget vuxit. Idag har Destinys care över 40 anställda, de flesta av dem jobbar som undersköterskor.

– Det bästa med att driva Destinys care är att ge vård och omsorg till våra äldre och sjuka. Och att skapa jobbmöjligheter, framförallt till kvinnor. Vi verkar lokalt och vill vara med och utveckla företagandet och förbättra företagsklimatet i kommunen, säger Azar.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M) besökte Destinys care, tillsammans med kommundirektör Ida Texell och Elisabeth Rågård, avdelningschef för kvalitet- och verksamhetsstöd.

Hållbarhet – ett nyckelbegrepp

Hållbarhet är ett nyckelbegrepp i utvecklingen av Upplands-Bro. Med hållbarhet menas ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

– Alliansens har en tydlig politiska vilja i att höja kvaliteten i välfärden och utveckla valfriheten i Upplands-Bro. Därför är det självklart och värdefullt att föra en dialog med våra många verksamheter - oavsett om det är privata eller kommunala huvudmän. Vi vill förstå utmaningarna för att kunna skapa bra och likvärdiga förutsättningar, säger kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M).

Om Destinys care

Destinys Care är en privat utförare av hemtjänst, ledsagar- avlösarservice och personlig assistans. Destinys Care har sitt kontor i Kungsängen i Brunna Park och utsågs 2019 till årets företag på Upplands-Brogalan.

Relaterade nyheter

Upp