10SEP2019

Dags att mäta radon i ditt hus

Upplands-Bro kommun uppmanar alla fastighetsägare att göra radonmätning i sina bostäder. Mätningen ska pågå i minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april.

Radonmätningen ska göras under eldningssäsongen. Bilden visar en gul trävilla. Det är vinter och snö på marken.

Radonmätningen ska göras under eldningssäsongen. Foto: Mostphotos

Radonmätningar görs av hälsoskäl men också av ekonomiska skäl, till exempel vid försäljning av huset. Beställning och analys av radonmätningen sker via ett av Sveriges ackrediterade laboratorier.

Radon är en osynlig och luktfri gas som finns överallt - i marken, luften och vattnet. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Att mäta är det enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus eller en lokal. Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3.

Eftersom det finns många faktorer som påverkar radonbilden så är det viktigt att radonmätningar utförs i alla bostäder. Mätningen visar vilka fastigheter som har förhöjda halter, men ger även ett kvitto på att halterna ligger på godkända nivåer i de hus som ligger under gränsvärdet.

En radonmätning visar om det finns ett problem, men också hur omfattande problemet är.

Om radonhalter över 200 Bq/m³ mäts upp bör en radonbesiktning ske. Radonbesiktning görs på plats i huset eller fastigheten av den konsultfirma du anlitar.

Sedan den 1 juli 2018 går det att söka bidrag för radonsanering. Småhusägare i behov av radonsanering kan söka bidraget hos Boverket. Mer information om radonbidrag finns på Boverkets webbplats.

Läs mer om radonmätning.

Relaterade nyheter

Upp