30AUG2019

Ta chansen och tyck till om din kommun!

79 procent av medborgarna var mycket eller ganska nöjda med att leva i Upplands-Bro kommun. 35 procent skulle starkt rekommendera släkt och vänner att flytta hit. Det var resultatet av SCB:s medborgarenkät hösten 2017. Vad tycker du? Årets enkät skickas just nu ut till 1200 kommuninvånare.

En kille sitter i en trappa och tittar i en smarttelefon.

Medborgarundersökningen går även att göra i en smarttelefon. Foto: Mostphotos

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i medborgarundersökningen. 272 av Sveriges 290 kommuner har deltagit någon gång sedan starten 2005.

I Upplands-Bro skickas enkäten till ett slumpmässigt urval på 1200 personer i åldrarna 18–84 år. Enkäten går även att göra digitalt.

Den årliga attitydundersökningen är ett av flera verktyg i kommunernas förbättringsarbete. Den ger en ögonblicksbild av hur medborgarna ser på kommunen som plats och som servicegivare och blir en temperaturmätare för vilka frågor som är viktigast just nu.

Du som deltar i undersökningen kommer att få svara på frågor om alltifrån skola, arbete, handel och renhållning till möjligheterna att påverka.

– Det är viktigt för oss att veta hur medborgarna ser på kommunen för att vi ska kunna förbättra och utveckla våra verksamheter. Speciellt vill jag uppmana alla unga att ta chansen att vara med och påverka. Enkäten är ett av flera sätt att inhämta era och övriga kommuninvånares synpunkter, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Resultatet kommer i december

Upplands-Bro kommun har tidigare deltagit i undersökningen 2011, 2013, 2015 och 2017. 

Kommunen får en rapport med sina egna resultat samt jämförelser med alla deltagande kommuner och med kommuner i samma storleksklass.

I mitten av december får kommunen veta resultatet av medborgarundersökningen. 

SCB:s senaste rapport om Upplands-Bro

Senaste gången SCB:s medborgarundersökning gjordes i Upplands-Bro var på hösten 2017. Resultatet hittar du här (länken öppnas i ett nytt fönster).

SCB:s medborgarundersökning

  • SCB:s årliga medborgarundersökning görs på uppdrag av kommunerna. Den här gången deltar 135 kommuner och undersökningen skickas ut till 161 500 personer.
  • Enkäten kommer hem i brevlådan under sista veckan av augusti. Den går även att besvara på webben, där du kan svara på svenska, engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten går att beställa på arabiska.
  • Undersökningen avslutas den 4 november 2019. Det betyder att du måste posta ditt svar senast tisdagen den 29 oktober om du använder pappersenkäten. På webben kan du svara fram till kl 13, måndagen den 4 november.

Relaterade nyheter

Upp