29AUG2019

Återvinningsstationen på Artistvägen stängs

Återvinningsstationen på Artistvägen vid Brunnaskolan är stängd under början av hösten. Anledningen är att det byggs en ny cykelväg med begränsad framkomlighet som följd.

Foto: Jenny Brolin/FTI

Återvinningsstationen på Artistvägen är stängd medan kommunen bygger en ny cykelväg i början av hösten.

Under byggtiden finns det inte plats för fordonen att tömma containrarna och därför måste stationen stängas tillfälligt. Arbetet beräknas vara klart i oktober och då kommer kommunen att undersöka möjligheten att kunna öppna stationen igen.

Under tiden hänvisas besökarna till övriga miljöstationer i kommunen, till exempel Rönnbärsvägen, eller Brunna kretsloppscentral.

Återvinningsstationerna är till för att närboende ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Se vilken återvinningsstation som ligger närmast där du befinner dig på Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) hemsida.

Relaterade nyheter

  • 29 APR 2020
    Med start vecka 18 kommer det utföras justeringar i avstängningarna på Granhammarsvägen för att få ett bättre flyt i trafiken, främst till och från Brunna. – Den första lösningen av trafikomledningen var inte bra. Därför görs den...
  • 24 APR 2020
    Just nu pågår vägarbeten på Granhammarsvägen i Kungsängen. När allt står klart kommer både trafikmiljön och säkerheten att ha förbättrats. Men det är besvärligt för trafikanter under tiden, vilket många boende har uppmärksammat. Nu...
  • 20 APR 2020
    Då och då drabbas Upplands-Bro av vattenläckor. Men hur ser kommunens vattenledningsnät ut? Och vad gör kommunen för att förhindra framtida vattenläckor? Kommunens VA-chef, Henrik Kristensson, berättar att mycket har hänt under de...
Upp