29AUG2019

Återvinningsstationen på Artistvägen stängs

Återvinningsstationen på Artistvägen vid Brunnaskolan är stängd under början av hösten. Anledningen är att det byggs en ny cykelväg med begränsad framkomlighet som följd.

Foto: Jenny Brolin/FTI

Återvinningsstationen på Artistvägen är stängd medan kommunen bygger en ny cykelväg i början av hösten.

Under byggtiden finns det inte plats för fordonen att tömma containrarna och därför måste stationen stängas tillfälligt. Arbetet beräknas vara klart i oktober och då kommer kommunen att undersöka möjligheten att kunna öppna stationen igen.

Under tiden hänvisas besökarna till övriga miljöstationer i kommunen, till exempel Rönnbärsvägen, eller Brunna kretsloppscentral.

Återvinningsstationerna är till för att närboende ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Se vilken återvinningsstation som ligger närmast där du befinner dig på Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) hemsida.

Relaterade nyheter

  • 28 JUL 2020
    På måndagen inleddes fas två av ett unikt projekt vid Örnässjön i Kungsängen. Med hjälp av en specialbyggd fräsmaskin ska strandängarna återställas på den norra och västra sidan av sjön och därmed säkra den biologiska mångfalden.
  • 16 JUN 2020
    I Stockholms län går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. I vårt område är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten....
  • 9 JUN 2020
    Ett förslag på fördjupade översiktsplaner för kommunens båda tätorter går idag, tisdag 9 juni 2020, ut på samråd. De handlar om hur Kungsängen och Bro ska utvecklas på lång sikt – och nu kan den som vill lämna sina synpunkter och tycka...
Upp