29AUG2019

Återvinningsstationen på Artistvägen stängs

Återvinningsstationen på Artistvägen vid Brunnaskolan är stängd under början av hösten. Anledningen är att det byggs en ny cykelväg med begränsad framkomlighet som följd.

Foto: Jenny Brolin/FTI

Återvinningsstationen på Artistvägen är stängd medan kommunen bygger en ny cykelväg i början av hösten.

Under byggtiden finns det inte plats för fordonen att tömma containrarna och därför måste stationen stängas tillfälligt. Arbetet beräknas vara klart i oktober och då kommer kommunen att undersöka möjligheten att kunna öppna stationen igen.

Under tiden hänvisas besökarna till övriga miljöstationer i kommunen, till exempel Rönnbärsvägen, eller Brunna kretsloppscentral.

Återvinningsstationerna är till för att närboende ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Se vilken återvinningsstation som ligger närmast där du befinner dig på Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) hemsida.

Relaterade nyheter