29AUG2019

Återvinningsstationen på Artistvägen stängs

Återvinningsstationen på Artistvägen vid Brunnaskolan är stängd under början av hösten. Anledningen är att det byggs en ny cykelväg med begränsad framkomlighet som följd.

Foto: Jenny Brolin/FTI

Återvinningsstationen på Artistvägen är stängd medan kommunen bygger en ny cykelväg i början av hösten.

Under byggtiden finns det inte plats för fordonen att tömma containrarna och därför måste stationen stängas tillfälligt. Arbetet beräknas vara klart i oktober och då kommer kommunen att undersöka möjligheten att kunna öppna stationen igen.

Under tiden hänvisas besökarna till övriga miljöstationer i kommunen, till exempel Rönnbärsvägen, eller Brunna kretsloppscentral.

Återvinningsstationerna är till för att närboende ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Se vilken återvinningsstation som ligger närmast där du befinner dig på Förpacknings- och tidningsinsamlingens (FTI) hemsida.

Relaterade nyheter

  • 19 SEP 2019
    Ta tillfället i akt och var med på Håll Sverige Rent-dagen den 21 september. ’Hela Sverige plockar skräp’ är kampanjen för att minska nedskräpning för att få en fin natur och öka vårt välbefinnande.
  • 10 SEP 2019
    Upplands-Bro kommun uppmanar alla fastighetsägare att göra radonmätning i sina bostäder. Mätningen ska pågå i minst två månader under eldningssäsongen, som sträcker sig från den 1 oktober till den 30 april.
  • 29 AUG 2019
    Brunnsägare kan nu registrera sin enskilda brunn i Brunnsarkivet vilket ger dricksvattnet bättre skydd. Registreringen görs via ett enkelt webbformulär.