14AUG2019

Ny gång- och cykelbana längs med Artistvägen

Nu har arbetet påbörjas med att anlägga en ny gång- och cykelbana längs med Artisvägen.

Tre övergångställen kommer att tillgänglighetsanpassas. Enligt den preliminära tidsplanen ska gång- och cykelbanan vara klar i slutet av oktober 2019.

Relaterade nyheter