28JUN2019

Ökade meritvärden i Upplands-Bros skolor

När sammanställningen över meritvärden 2019 gjorts ses en kraftig ökning i Upplands-Bro kommuns skolor. Meritvärde för 2019 ligger på 245,8 vilket är en ökning från 235,6 år 2018. Två av tre av de kommunala skolorna ökar meritvärdet år 2019 jämfört med tidigare år.

Foto: Mostphotos

  • – Detta är det klart bästa resultat vi någonsin sett i Upplands-Bro kommun! Det är det långsiktiga och goda arbete som görs på skolorna som ligger bakom denna positiva utveckling. Vi ser en tydlig trend där majroiteten av de kommunala skolorna fortsätter att förbättra resultaten. Jag är givetvis mycket nöjd med utvecklingen och ser fram emot att tillsammans med skolorna fortsätta arbetet för ytterligare förbättrade resultat, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.


Det är många olika faktorer som lett fram till de ökade resultaten. Lärarna har arbetat hårt med att utveckla och förbättra undervisningen. Digitalisering i skolan har lett till ett mer lättillgängligt lärande för eleverna. Långsiktighet i arbetet utifrån uppsatta nämndmål och skolutvecklingsprogram bidrar till den goda utvecklingen.

Sedan 2017 har meritvärdena ökat från 234,6, via 2018 års 235,6 till årets 245,8.

Meritvärden Upplands-Bro kommun

Skola

2017 (Skolverket)

2018 (Skolverket)

2019 (preliminärt)

Broskolan

221,7

229,4

240,2

Ekhammarskolan

242,3

236,6

254,9

Hagnässkolan

245,4

243,6

239,3

Meritvärdet för 2019 2019 års resultat är fortfarande preliminärt och kan komma att justeras någon tiondel upp eller ner.

Här finns mer information om hur meritvärden räknas fram

Relaterade nyheter

Upp