14JUN2019

Feststämning när förskolan Blommans lokaler invigdes

Förskolan Blomman i Bro har byggts ut för att täcka de volymökningar som finns och kommer att finnas på sikt. Med sång och goda tilltugg invigdes de nya lokalerna. I stället för traditionell bandklippning fick barnen knyta ihop två band, som symbol för föreningen mellan den nya och äldre delen.

Händer som knyter ihop två blågula band.

Barnen fick knyta ihop två band, som symbol för hur förskolans nya avdelning förenats med den äldre. Foto: Martin Vind Zettersten

Utöver tillbyggnaden har förskolegården fått en ny del, speciellt anpassad för de allra yngsta barnen, med bland annat en spännande vattentrappa som barnen kan utforska. Förskolechef Åsa Stefanson kan också glädjas över att bygget har gått relativt snabbt.

– Vi hade en byggtid, från första spadtaget till att vi kunde lämna över nycklarna, på fem månader och 17 dagar, konstaterar Harry Kuusiniemi, byggprojektledare på Upplands-Bro Kommunfastigheter.

Kaj Bergenhill (M) gratulerade alla i sitt tal

I sitt invigningstal berättar utbildningsnämndens ordförande Kaj Bergenhill (M) att planerna på att ta fram en ny avdelning på Blomman började redan 2014.

– Så det är jättehärligt att se att den äntligen är på plats. Den behövs ju verkligen. Nu ökar vi från 80 till 120 barn och behovet av barnplatser är väldigt stort, så jag får väl säga: Grattis till oss alla att det är klart, säger Kaj Bergenhill (M).

Kvinna och man som ler.

Förskolornas verksamhetschef Marie Lindvall Wahlberg och utbildningsnämndens ordförande Kaj Bergenhill (M) lyssnar på barnens sång.

Kvinna med barn i famnen.

Både barn och föräldrar deltog i invigningen.

Man som talar i en mikrofon.

Utbildningschef Kaj Söder lämnade över ett presentkort på 5000 kronor till nya leksaker till förskolan.

Kvinna som talar i mikrofon.

Förskolechef Åsa Stefanson hälsade alla välkomna.

Glad man framför bord med mat.

Förskolekocken Hassan Khalil hade ordnat mumsiga tilltugg.

Relaterade nyheter

  • 30 DEC 2019
    Varje år genomför Skolverket en mätning av det så kallade Salsavärdet* i skolor över hela landet. Salsa är Skolverkets metod att vikta meritvärdet utifrån ett antal faktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk...
  • 21 NOV 2019
    Från och med nästa år blir FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Förskolorna i Upplands-Bro firade detta med en ljusmanifestation på Barnkonventionsdagen onsdagen den 20 november. 1500 ljuslyktor tändes i Bro och Kungsängens...
  • 16 OKT 2019
    När Lärarförbundet presenterar sin ranking över landets kommuner hamnar Upplands-Bro kommun på plats nummer 174:e i landet och som nummer tio av länets 26 kommuner. Rankingen mäter flera olika delar, bland annat elevernas meritvärde...