13JUN2019

Vinnare av årets arbetsplats och kommunens miljöstipendium

I samband med kommunfullmäktiges möte på Kungsängens torg i onsdags delades två kommunpriser ut. Dels priset Årets arbetsplats och dels kommunens interna miljöstipendium. Båda priserna fick i år dubbla pristagare.

Förebyggande enheten delade tillsammans med Mark- och exploateringsavdelningen på priset årets arbetsplats.

Charlotte Ahlstrand, är chef på Mark- och exploateringsavdelningen, en av de två arbetsplatser som fick ta emot priset för Årets arbetsplats.

– Vi har arbetet målmedvetet med förbättringar för att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen samt satt fokus på vikten av strategisk markförvaltning, säger Charlotte Ahlstrand.

Priset delades med Förebyggande enheten för äldre, som så klart var på plats och tog emot priset.

Varje år utser kommunen årets arbetsplats inom Upplands-Bro kommun. Priset delas ut till en arbetsplats som under det gångna året på olika sätt stått för en arbetsinsats utöver det vanliga.

Mark- och exploateringsavdelningen

Vinnarmotiveringar: Årets arbetsplats

Vinnarmotivering: Mark- och exploateringsavdelningen

Ett prioriterat utvecklingsområde för den här avdelningen under 2018 har varit ”gruppen” och ”vår plats och roll i samhällsbyggandsprocessen”. Avdelningens breda arbetsfält både tids- och kompetensmässigt innebär många olika kontakter internt och externt och medarbetarna måste vara duktiga på att samverka och ha förmåga att identifiera utmaningarna i projekten, se möjligheterna och hitta lösningar, för att omvandla det till tillgångar och nyttor för kommuninvånarna.

Gruppen i dag är stabil och trygg trots att deras roller och ramar inte alltid är tydliga. Deras arbete präglas av samverkan, utveckling och kunskapsbyggande.

Vinnarmotivering: Förebyggande enheten för äldre

Denna verksamhet och har etablerat ett unikt stöd till personer med demens och deras anhöriga i Upplands-Bro kommun. Medarbetarna har skapat nya metoder och arbetssätt och dessa nya insatser har skapat en högre livskvalitet hos de berörda och metoderna börjar sprida sig i hela Sverige.

Upplands-Bro kommun lyfts fram som ett föredöme och positivt exempel av bland annat Socialstyrelsens i Sveriges första nationella strategi för demenssjukdom.

Förebyggande enheten för äldre visade stor glädje efter prisutdelningen.


Miljöstipendium

Innan kommunfullmäktigemötet drog igång på allvar delades också kommunens interna miljöstipendium ut. Priset delas ut för att uppmärksamma arbetsplatser som på olika sätt utmärker sig med ett föredömligt miljöarbete.

Årets vinnare blev Kommunala hemtjänsten samt Siv Elomaa med personal från Lillsjöskolans kostenhet.

Kommunala hemtjänsten "cyklade hem" priset.

Siv Elomaa.

Vinnarmotiveringar: Kommunens interna miljöstipendium

Vinnarmotivering: Kommunala hemtjänsten

De är miljöhjältar som varje dag under många år aktivt och medvetet arbetat för att minimera klimatutsläppen. Detta gör de genom att cykla istället för att ta bilen.

Elcykeln är det främsta fordonet inom denna del av organisationen där en så hög andel som 70% av personalen använder sig av denna, i vått som torrt, under vinter likväl som under sommaren.

Vinnarmotivering: Siv Elomaa

Genom envishet och stort engagemang sprider hon kunskap och miljömedvetenhet till alla sina över 300 matgäster. Tillsammans arbetar de för minskat matsvinn och de har kommit en bra bit på väg mot en hållbar måltid. Genom daglig dialog med elever har hon lyckats minska matsvinnet från 6-8 kg per dag, till mindre än 2 kg per dag. Dessutom räcker maten till alla och arbetsmiljön blir bättre.

Relaterade nyheter

Upp