13JUN2019

Välbesökt fullmäktigemöte på torget

I onsdags anordnade Upplands-Bro kommun för första gången ett kommunfullmäktigemöte på torget i Kungsängen. När mötet startade vid 18.30 var det fullsatt i det uppsatta tältet och många nyfikna blickar riktades mot scenen.

Många var nyfikna på kommunfullmäktigemötet på torget.

– Vi vill göra kommunpolitiken mer tillgänglig för Upplands-Broborna. Därför har vi valt att förlägga kommunfullmäktigemötet på torget. Engagemang och inflytande är viktiga frågor för kommunen, säger Anders Åkerlind (M), kommunfullmäktiges ordförande i Upplands-Bro kommun.

Frågor från allmänheten

Fullmäktigesammanträdet inleddes i vanlig ordning med allmänhetens frågestund. Allmänhetens frågestund är en möjlighet för dig att ställa frågor direkt till kommunens politiker. Det finns också möjlighet, att under själva mötet, föra en dialog med kommunens politiker.

Dagens frågor från allmänheten rörde bland annat tryggheten i kommunen, frågor om Upplands-Brogymnasiet och ledsagarhjälp.

För att ställa en fråga till kommunens politiker under allmänhetens frågestund, måste du skicka in din fråga till kommunen i förväg.

Delar av kommunfullmäktiges presidium.

Bolltrollare uppmärksammades

Innan mötet drog igång på allvar delades ett antal priser ut. Först ut var Sparbanken Enköping som delade ut sitt årliga utvecklingsstipendium. Priset är ett personligt stipendium riktat till ungdomar som inom sitt intresseområde, på ett unikt sätt visar engagemang, driftighet och redan nått framgångar i sitt utövande.

I år mottog fotbollsspelaren Milan Hussein från Bro stipendiet. Milan har nått stor sportslig framgång och hans fina spel på fotbollsplanen har väckt intresse från lag i högstaligan i Portugal.

Sparbanken delade ut ett utvecklingsstipendium till fotbollsspelaren Milan Hussein.

Årets arbetsplats och miljöstipendium

Nästa priser att delas ut var Årets arbetsplats, i kommunen samt kommunens interna miljöstipendium. Årets arbetsplats vanns i år av två arbetsplatser – Förebyggande enheten för äldre samt Mark- och exploateringsavdelningen.

Även årets miljöstipendium delades i år av två vinnare – Kommunala hemtjänsten och Siv Elomaa med personal. Läs mer om priserna och vinnarna via länken nedan.

De vann årets arbetsplats och kommunens miljöstipendium

Webb-tv

Som vanligt sändes hela fullmäktigesammanträdet i direktsändning via kommunens webb-tv. Där du kan se hela mötet i efterhand.

Webb-tv

Alla kommunfullmäktigemöten sänds i direktsändning via kommunens webb-tv.

Blir det någon fortsättning?

Mötet avslutades runt niotiden på kvällen och trots den sena timmen och att temperaturen sjönk några grader fram emot kvällen stannade en trogen lyssnarskara kvar från början till mötets slut.

Kommunfullmäktiges ordförande, Anders Åkerlind (M), är nöjd med mötet och blickar redan framåt.

– Jag tycker att det var en positiv upplevelse och jag hoppas att vi får se fler fullmäktigemöten på kommunens torg framöver, men inget är ännu bestämt, säger Anders Åkerlind.

Om kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ och den enda politiska gruppen som väljs direkt genom val av kommuninnevånarna vart fjärde år. De övriga nämnderna och Kommunstyrelsen väljs av den nya Kommunfullmäktige efter ett sådant val.

Kommunfullmäktige beslutar i principiella frågor som till exempel mål, budget, taxor och även hur den politiska organisationen ska vara utformad under de kommande fyra åren efter ett val.

Om kommunfullmäktige

Bilder

Förberedelser inför mötet.

Samtal under en av de politiska debatterna.

Vissa passade på att slå två flugor i en smäll under mötet.

Några av kommunfullmäktiges politiker.

Kommunfullmäktiges ordförande, Anders Åkerlind (M) och kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M).

Relaterade nyheter

Upp