13JUN2019

Brunnaskolan vinnare av pedagogiska priset 2019

Varje år delar Upplands-Bro kommun ut ett pedagogiskt pris till en eller flera verksamheter som särskilt utmärkt sig inom ett förutbestämt fokusområde, som i år är det språkutvecklande arbetssättet. Vinnare av 2019 års pedagogiska pris är Arbetslag 2 på Brunnaskolan.

Arbetslag 2 på Brunnaskolan tillsammans med Kaj Bergenhill (M), ordförande Utbildningsnämnden (till vänster) och Kaj Söder, utbildningschef (till höger).

Arbetslag 2 på Brunnaskolan tillsammans med Kaj Bergenhill (M), ordförande Utbildningsnämnden (till vänster) och Kaj Söder, utbildningschef (till höger).

  • – Skickliga pedagoger spelar en oerhört viktig roll för elevernas utveckling och lärande. Därför är vi extra glada att kunna dela ut ett uppmuntrande pris till en eller flera pedagoger som särskilt utmärker sig i sitt pedagogiska uppdrag. Stort grattis till Arbetslag 2 på Brunnaskolan och inte minst till de elever som får tillgång till de skickliga pedagogerna, säger Kaj Söder, utbildningschef i Upplands-Bro kommun.

Kommunens pedagogiska pris är en uppmuntran till och bekräftelse på vikten av god pedagogik. Tanken är att priset ska ge inspiration, ökat fokus på pedagogens betydelse och bidra till en ökad måluppfyllelse för barn och elever. Den totala prissumman är 30 000 kronor per år. Priset ska användas till utvecklingsarbete inom yrkesområdet, till exempel kompetensutveckling.

Motivering till Upplands-Bro kommuns pedagogiska pris 2019:

”Pedagogerna i Arbetslag 2 arbetar med den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, som bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor. Genom att pedagogerna i Arbetslag 2 lär tillsammans med sina elever skapar de en trygghet och acceptans för att pröva sig fram. Genom de digitala verktygen ges stora möjligheter till individualisering utifrån elevernas behov och förutsättningar. Då dessa pedagoger är först ut i kommunen att förankra modellen ställer det höga krav på kreativitet och ständig utveckling av såväl undervisning som enskilda metoder. Det samarbete som sker både inom det egna arbetslaget och övriga arbetslag i och utanför den egna skolan är avgörande för elevernas möjlighet att lyckas i sin språkutveckling.”

Relaterade nyheter

Upp