4JUN2019

Alla familjer kan ha glädje av föräldraskapsprogrammet

Under våren startade föräldraskapsprogrammet Trygghetscirkeln, med samtalsgrupper för föräldrar med barn i åldrarna 0–6 år. Samtalsledarna vittnar om en varm stämning i gruppen, med ett öppet och generöst klimat. Nu hoppas de att fler ska hitta till denna fantastiska möjlighet att få stöd och utbyta erfarenheter i rollen som förälder.

Två kvinnor i närbild.

Anneli Flank och Lena Cedervall leder Trygghetscirkelns samtalsgrupper. Foto: Martin Vind Zettersten

Att vara förälder kan vara det svåraste som finns. Föräldrar vill ge sina barn trygghet, bra självkänsla och kunna vägleda sina barn – men det är inte alltid lätt att veta hur. Trygghetscirkeln är ett stödprogram som ger viktig kunskap om barns behov, utveckling, relationer och kommunikation. Grupperna leds av Anneli Flank och Lena Cedervall, som båda har lång erfarenhet som samtalsledare.

– Vi arbetar väldigt mycket med att alla ska känna sig trygga och välkomna, säger Lena Cedervall.

En grupp för alla

Alla är välkomna och erfarenheten säger att det är bra för gruppen med olika erfarenheter, från att ha många utmanande situationer, med en konfliktfylld, utmattande vardag, till att vara nyfikna och vilja fördjupa och förbättra kontakten med sina barn.

– När jag informerar om det här säger föräldrarna att "det här borde ju alla ha". Man ska kunna vända sig hit som vilken förälder som helst, säger Anneli Flank.

Båda betonar vikten av att vara nyfiken på sig själv som förälder och vilja närma sig sina egna mönster, men det är inte en terapeutisk grupp.

– Med kunskapen om anknytning vill vi flytta fokus från problemorientering kring barnet till relationen mellan barn och föräldrar, säger Anneli Flank.

Med Trygghetcirkeln som redskap får föräldrarna hjälp i hur de kan fokusera på barnens behov, för att kunna vara till nytta för barnet, och hitta balansen mellan att följa barnet när det går och tydligt bestämma när det behövs. Nyckeln är att skapa en trygg anknytning.

Illustration som beskriver barnets väg från en trygg bas till en säker hamn.

Illustration: Circle of Security Project

Gruppen tittar på många filmer, med olika situationer som man sedan kan reflektera kring och koppla ihop till egna erfarenheter.

Egna erfarenheter är viktiga

Som förälder får man möjlighet att reflektera över sina egna erfarenheter från barndomen och relationen till de egna föräldrarna. Man delar med sig så mycket man vill till de andra i gruppen.

– Vi ger föräldrarna olika redskap för att kunna titta på sig själva, och använda det för att förstå behov bakom problematiska beteenden och förbättra sin relation till barnet, säger Lena Cedervall.

Gruppsamtalet blir viktigt, det hjälper oss att se oss själva genom andras erfarenheter.

Lena Cedervall och Anneli Flank har oerhört positiva erfarenheter från den första gruppen. De ser gärna att ännu fler pappor deltar i framtiden och att det är bra med en blandad grupp med förstagångsföräldrar, flerbarnsfamiljer och föräldrar till barn i olika åldrar.

Fakta om Trygghetscirkeln

Relaterade nyheter

  • 30 DEC 2019
    Varje år genomför Skolverket en mätning av det så kallade Salsavärdet* i skolor över hela landet. Salsa är Skolverkets metod att vikta meritvärdet utifrån ett antal faktorer som föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk...
  • 21 NOV 2019
    Från och med nästa år blir FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Förskolorna i Upplands-Bro firade detta med en ljusmanifestation på Barnkonventionsdagen onsdagen den 20 november. 1500 ljuslyktor tändes i Bro och Kungsängens...
  • 16 OKT 2019
    När Lärarförbundet presenterar sin ranking över landets kommuner hamnar Upplands-Bro kommun på plats nummer 174:e i landet och som nummer tio av länets 26 kommuner. Rankingen mäter flera olika delar, bland annat elevernas meritvärde...