4JUN2019

Alla familjer kan ha glädje av föräldraskapsprogrammet

Under våren startade föräldraskapsprogrammet Trygghetscirkeln, med samtalsgrupper för föräldrar med barn i åldrarna 0–6 år. Samtalsledarna vittnar om en varm stämning i gruppen, med ett öppet och generöst klimat. Nu hoppas de att fler ska hitta till denna fantastiska möjlighet att få stöd och utbyta erfarenheter i rollen som förälder.

Att vara förälder kan vara det svåraste som finns. Föräldrar vill ge sina barn trygghet, bra självkänsla och kunna vägleda sina barn – men det är inte alltid lätt att veta hur. Trygghetscirkeln är ett stödprogram som ger viktig kunskap om barns behov, utveckling, relationer och kommunikation. Grupperna leds av Anneli Flank och Lena Cedervall, som båda har lång erfarenhet som samtalsledare.

– Vi arbetar väldigt mycket med att alla ska känna sig trygga och välkomna, säger Lena Cedervall.

En grupp för alla

Alla är välkomna och erfarenheten säger att det är bra för gruppen med olika erfarenheter, från att ha många utmanande situationer, med en konfliktfylld, utmattande vardag, till att vara nyfikna och vilja fördjupa och förbättra kontakten med sina barn.

– När jag informerar om det här säger föräldrarna att "det här borde ju alla ha". Man ska kunna vända sig hit som vilken förälder som helst, säger Anneli Flank.

Båda betonar vikten av att vara nyfiken på sig själv som förälder och vilja närma sig sina egna mönster, men det är inte en terapeutisk grupp.

– Med kunskapen om anknytning vill vi flytta fokus från problemorientering kring barnet till relationen mellan barn och föräldrar, säger Anneli Flank.

Med Trygghetcirkeln som redskap får föräldrarna hjälp i hur de kan fokusera på barnens behov, för att kunna vara till nytta för barnet, och hitta balansen mellan att följa barnet när det går och tydligt bestämma när det behövs. Nyckeln är att skapa en trygg anknytning.

Gruppen tittar på många filmer, med olika situationer som man sedan kan reflektera kring och koppla ihop till egna erfarenheter.

Egna erfarenheter är viktiga

Som förälder får man möjlighet att reflektera över sina egna erfarenheter från barndomen och relationen till de egna föräldrarna. Man delar med sig så mycket man vill till de andra i gruppen.

– Vi ger föräldrarna olika redskap för att kunna titta på sig själva, och använda det för att förstå behov bakom problematiska beteenden och förbättra sin relation till barnet, säger Lena Cedervall.

Gruppsamtalet blir viktigt, det hjälper oss att se oss själva genom andras erfarenheter.

Lena Cedervall och Anneli Flank har oerhört positiva erfarenheter från den första gruppen. De ser gärna att ännu fler pappor deltar i framtiden och att det är bra med en blandad grupp med förstagångsföräldrar, flerbarnsfamiljer och föräldrar till barn i olika åldrar.

Fakta om Trygghetscirkeln

Relaterade nyheter

  • 9 SEP 2020
    I projektet Solelever har skolklasser från Upplands-Bro, Sigtuna och Håbo kommuner lärt sig om solenergi. Det är ett samarbete med kommunernas energi- och klimatrådgivning och Naturskyddsföreningen. Nu har erfarenheterna samlats i...
  • 9 SEP 2020
    Unga i Upplands-Bro väljer i högre grad bort alkohol jämfört med genomsnittet i Stockholms län och färre än snittet uppger att de har provat narkotika. En hög andel av niorna tycker att livet är härligt att leva. Samtidigt är det en...
  • 8 SEP 2020
    Är du ute efter ett spännande och pedagogiskt intressant yrke med stora möjligheter till jobb efter avslutad utbildning? I januari 2021 rullar nästa omgång av trafiklärarutbildningen igång i Kungsängen. Ansök nu!
Upp