3JUN2019

Barnen i fokus när Kungsängens nya torg invigdes

Runt 200 personer hade samlats i Kungsängen i lördags när Kungsängens nya torg invigdes. I fokus stod kommunens yngre invånare, som efter ett invigningstal av tekniska nämndens ordförande, Marcus Sköld (M), bjöds på festligheter i form av clowner, sockervadd, ballongdjur och ansiktsmålningar.

Barnen stod i fokus under invigningen.

– Nu när ombyggnationen av torget är gjord, är min förhoppning ändå att torget blir en mötesplats med liv och samvaro som Kungsängen så väl behöver. Hela centrumstråket från bussterminalen till kröken av Kyrkvägen blir nu en sammanhängande enhet, säger Marcus Sköld (M).

Marcus Sköld (M), ordförande för tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun.


Poppis vattenlek

Efter invigningstalet satte invigningsfesten igång och det var ingen tvekan om vad kommunens yngre invånare tycker bäst om med det nya torget.

– Vattenleken är en hit hos våra yngre invånare. Det är tydligt, säger kommunens projektledare Michael Weldai, som var på plats under invigningen och bjöd nyfikna besökare på fika och glass.

Justering av stenplattor

Trots invigningen är torget inte helt färdigt. Vid slutbesiktningen för Kungsängens torg inkom det anmärkningar, där en av anmärkningarna var på den generella höjdnivån på stenplattorna som lagts på torget.

– Besiktningsanmärkningarna på torget åtgärdas innan det är helt färdigt, säger Michael.

Catarina Andersson, styrelseledamot i Norrvatten och Johanna Lindgren, Norrvattens vd.


Invigning av ny vattenpump

Förutom invigningen av det nya torget var det också premiär för en ny dricksvattenpump. Pumpen är en gåva från Norrvatten med anledning av vattenverkets 90-årsjubileum.

Pumpen invigdes av Catarina Andersson, styrelseledamot i Norrvatten och Norrvattens vd Johanna Lindgren.

Kungsängens nya torg

Cirkusartisterna höll tungan rätt i munnen under invigningen.

Relaterade nyheter

  • 16 JUL 2019
    Information från E:ON: E.ON uppför en anläggning för produktion av el, fjärrvärme och fordonsgas på Högbytorps industriområde i Upplands Bro kommun. Det nya kraftvärmeverket vid Högbytorps industriområde är inne i en driftsättningsfas....
  • 1 APR 2019
    I lördags uppmärksammades Earth Hour runt om i världen och i Bro Centrum inleddes klimatmanifestationen med en sprakande eld- och ljusshow av gycklargruppen Trix.
  • 19 MAR 2019
    Lördagen den 30 mars uppmärksammas Earth Hour runt om i världen. I Bro inleds klimatmanifestationen med en sprakande eld- och ljusshow av gycklargruppen Trix.