28MAJ2019

Förskolorna fick besök av lärarstudenter från Arizona

Tisdagen den 21 maj fick förskolor och förskoleklasser i Upplands-Bro besök av en grupp lärarstudenter från Arizona i USA. Efter studiebesöket kunde våra gäster konstatera att såväl pedagogiken som skolmiljöerna skiljer sig stort från hemlandet, och att det fanns mycket i vårt sätt att arbeta som de kunde dra lärdom av.

Gruppbild av människor i en utställningslokal.

Lärarstudenter från USA besöker förskolornas utställning om trumgräshoppan i Kulturhuset i Kungsängen. Foto: Upplands-Bro kommun

Under ett studiebesök i Upplands-Bro fick lärarstudenter mot yngre åldrar, från Northern Arizona University i Flagstaff, ta del av kommunens undervisningssystem. Efteråt samlades alla i kommunhuset i Kungsängen för att dela med sig av sina erfarenheter.

Alla var otroligt nöjda och glada med sina besök, om än lite trötta efter många intryck. En student, som ska bli lärare i en av skolorna i ett av regionens reservat för native americans, var djupt berörd över hur barnen formades till att få tänka själva och få uttrycka sig – något som hon funderade på hur hon som blivande lärare kunde applicera och införa i förskolorna i reservatet.

Fascinerade över barnens inflytande

Studenterna var fascinerade av att se det inflytande barnen och eleverna hade i den undervisning som bedrevs, att de hade ett stort talutrymme och att deras tankar och hypoteser togs på allvar. De såg att barnen i både förskoleklasserna och förskolan fick pröva sig fram, samarbeta och uppmuntrades av förskollärarna att ta reda på mer och på olika sätt. De fick ta del av det transdisciplinära lärandet som sker i verksamheterna.

De var också imponerade av hur man tar tillvara på naturen och kan skifta och kombinera både inne och ute i undervisningen. Förskolegårdarna och skolgårdarna var även någonting de tyckte var mycket bättre än i USA.

Relaterade nyheter

  • 27 MAR 2020
    Fastighetsbolaget Genova Property Group har tecknat en avsiktsförklaring med Engelska skolan om att uppföra en skola i Brunnaområdet i Upplands-Bro. Skolan planeras att bli en F-9-skola med plats för 600 elever.
  • 19 MAR 2020
    – UBG är en traditionell skola i ordets bästa bemärkelse. En varm och rolig skola med tio program att välja mellan, både teoretiska och praktiska. Här finns något för nästan alla, säger Christian Eklöv Hagman, rektor på Upplands-...
  • 18 MAR 2020
    Upplands-Brogymnasiet övergår till att undervisa på distans istället för i skolans lokaler, enligt direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten. Detta för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Elever ska ta ansvar och...
Upp