28MAJ2019

Förskolorna fick besök av lärarstudenter från Arizona

Tisdagen den 21 maj fick förskolor och förskoleklasser i Upplands-Bro besök av en grupp lärarstudenter från Arizona i USA. Efter studiebesöket kunde våra gäster konstatera att såväl pedagogiken som skolmiljöerna skiljer sig stort från hemlandet, och att det fanns mycket i vårt sätt att arbeta som de kunde dra lärdom av.

Gruppbild av människor i en utställningslokal.

Lärarstudenter från USA besöker förskolornas utställning om trumgräshoppan i Kulturhuset i Kungsängen. Foto: Upplands-Bro kommun

Under ett studiebesök i Upplands-Bro fick lärarstudenter mot yngre åldrar, från Northern Arizona University i Flagstaff, ta del av kommunens undervisningssystem. Efteråt samlades alla i kommunhuset i Kungsängen för att dela med sig av sina erfarenheter.

Alla var otroligt nöjda och glada med sina besök, om än lite trötta efter många intryck. En student, som ska bli lärare i en av skolorna i ett av regionens reservat för native americans, var djupt berörd över hur barnen formades till att få tänka själva och få uttrycka sig – något som hon funderade på hur hon som blivande lärare kunde applicera och införa i förskolorna i reservatet.

Fascinerade över barnens inflytande

Studenterna var fascinerade av att se det inflytande barnen och eleverna hade i den undervisning som bedrevs, att de hade ett stort talutrymme och att deras tankar och hypoteser togs på allvar. De såg att barnen i både förskoleklasserna och förskolan fick pröva sig fram, samarbeta och uppmuntrades av förskollärarna att ta reda på mer och på olika sätt. De fick ta del av det transdisciplinära lärandet som sker i verksamheterna.

De var också imponerade av hur man tar tillvara på naturen och kan skifta och kombinera både inne och ute i undervisningen. Förskolegårdarna och skolgårdarna var även någonting de tyckte var mycket bättre än i USA.

Relaterade nyheter

  • 16 OKT 2019
    När Lärarförbundet presenterar sin ranking över landets kommuner hamnar Upplands-Bro kommun på plats nummer 174:e i landet och som nummer tio av länets 26 kommuner. Rankingen mäter flera olika delar, bland annat elevernas meritvärde...
  • 2 OKT 2019
    Den 7 januari 2020 öppnar Kristallens förskola i Kungsängen. Förskolan är en kommunal förskola och tillhör Västra Kungsängens förskolor.
  • 28 JUN 2019
    När sammanställningen över meritvärden 2019 gjorts ses en kraftig ökning i Upplands-Bro kommuns skolor. Meritvärde för 2019 ligger på 245,8 vilket är en ökning från 235,6 år 2018. Två av tre av de kommunala skolorna ökar meritvärdet...