24MAJ2019

Upplands-Bro kommun näst bästa kommun att leva i

Upplands-Bro kommun är näst bästa kommun att leva i enligt magasinet Fokus årliga ranking över kommuner i Sverige.

– Upplands-Bro är inne i en tillväxtfas. För att växa krävs det att vi vågar prova nya vägar men samtidigt bevarar och förädlar det som redan fungerar i kommunen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Upplands-Bro kommun är näst bästa kommun att leva i enligt magasinet Fokus ranking.

Tre kommuner i Stockholmsregionen tar topplatserna i den sammanlagda bedömningen. På första plats kommer Solna, på andra Upplands-Bro och på tredje Knivsta.

Nio undersökningsområden

Magasinet Fokus har i Bäst att leva-undersökningen, utifrån 75 faktabaser, bedömt hur kommunerna presterar i nio olika huvudkategorier:

  • Demografisk utveckling
  • Arbetsmarknad och inkomster
  • Bostadsmarknad
  • Kommunal ekonomi
  • Brottslighet och säkerhet
  • Fritid, kultur och nöje
  • Demokrati, jämställdhet och socialt kapital
  • Utbildning
  • Miljö

”Mycket jobb framför oss”

Bäst betyg får Upplands-Bro i undersökningsområdet brottslighet och säkerhet – där kommunen rankas bäst i landet. Upplands-Bro får även högt betyg i kategorierna bostäder och demografi.

– Trygghets- och säkerhetsfrågan är prioriterad i kommunen och det är positivt att vi ser indikationer på att vi är på rätt väg. Men vi har fortfarande mycket jobb framför oss, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Lång- och kortsiktiga insatser

Kommunen arbetar i nära samverkan med polis och civilsamhället för att på både kort och lång sikt öka tryggheten i kommunen. Kommunens grannstödsförare, trygghetsvärdar, föreningsdrivna nattvandringar, Brobyggarna och avhopparverksamheten Sociala insatsgruppen är några exempel.

På lång sikt arbetar kommunen också med strategi för ett socialt hållbart Upplands-Bro.

Läs mer

Magasinet fokus presenterar - Bäst att leva 2019

Relaterade nyheter

Upp