21MAJ2019

Fortsatt bra företagsklimat i Upplands-Bro

Företagen tycker att företagsklimatet i Upplands-Bro är bra. Upplands-Bro kommun får det sammanlagda betyget 4,0 av 6 i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sverige. Endast Solna kommun är bättre i Stockholms län.

Upplands-Bro placerar sig fortsatt i toppen i Svenskt näringslivs ranking över företagsklimatet i kommunen.

– Resultaten från undersökningen visar att företagarna i Upplands-Bro särskilt uppskattar kommunens information, servicen till företagen och dialogen med kommunen, säger Marcus Nybom, näringslivschef i Upplands-Bro kommun.

Högst sammanfattande omdöme i Stockholms län får Solna (4,1), tätt följda av Upplands-Bro (4,0).

– De vanligaste kontakterna som företagen har med sin kommun är med tjänstemän i tillstånds- och tillsynsärenden. Att arbeta med vägledande myndighetsutövning, korta handläggningstider och att öka tjänstemännens förståelse för företagens vardag förbättrar företagsklimatet. Solna och Upplands-Bro kan tjäna som förebilder för länets kommuner inom de områdena, säger Annika Bröms, regionchef på Svenskt Näringsliv.

Enkätresultatet ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen presenteras den 24 september.

– Upplands-Bro har klättrat stadigt i svenskt näringslivs rankingar under de senaste åren. Näringslivsfrågan är prioriterad i kommunen och kommunens företagare är en viktig del i kommunens fortsatta utveckling och tillväxt, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Läs mer om undersökningen

Ta del av enkätresultaten och mycket annan information på www.foretagsklimat.se.

Över 30 000 företagare har deltagit i undersökningen.

Diagram

Sammanfattande omdöme av näringslivsklimatet i Upplands-Bro.

Relaterade nyheter

  • 12 JUN 2019
    Omkring 80 företagare deltog i kommunens sommarmingel på Almare Stäket. Samarbete och utvecklingen av Bro stod på agendan när kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M) och kommunens nya kommundirektör, Ida Texell, tog till or...
  • 14 MAJ 2019
    Är ditt företag på jakt efter ny mark eller nya lokaler? Eller är ditt företag intresserade av att sälja mark eller hyra ut lokaler? Det var två av frågeställningarna som stod på agendan under Arena för tillväxt – en näringslivsträff...
  • 2 MAJ 2019
    Destinys care – så heter vinnaren av priset Årets företag – som delades ut på Upplands-Brogalan i fredags. Företaget, som ligger i Norrboda, är en privat utförare av hemtjänst och har hög kompetens och lång erfarenhet av åldrande,...