20MAJ2019

Ny cykelparkering med pump i Kungsängen

Nu har arbetet påbörjats med att anlägga en ny cykelparkering vid Kungsängen station. Den nya parkeringen kommer att utrustas med en cykelpump och kommer att ha plats för 60 cyklar.

Nu blir Upplands-Bro cykelvänligare.

Cykelparkeringen kommer också att ha väderskydd (cykeltak), bra belysning och möjlighet till att låsa fast cykeln.

Syftet med den nya cykelparkeringen är att främja cykeltrafiken i kommunen och underlätta för cykelpendlare.

Den nya parkeringen förväntas bli färdigställd under sommaren.

Relaterade nyheter

  • 16 MAR 2020
    Den 16 mars påbörjar kommunen arbetet med att sopa upp sand från gator och torg.
  • 16 DEC 2019
    Mellan den 13 och den 17 januari kan du lämna din julgran på särskilda upphämtningsplatser i kommunen. Du kan också lämna granen på någon av kommunens kretsloppscentraler.
  • 10 NOV 2019
    Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.
Upp