14MAJ2019

Många ville diskutera etableringsmöjligheter i kommunen

Är ditt företag på jakt efter ny mark eller nya lokaler? Eller är ditt företag intresserade av att sälja mark eller hyra ut lokaler? Det var två av frågeställningarna som stod på agendan under Arena för tillväxt – en näringslivsträff med fokus på etableringsmöjligheter i kommunen.

Henric Carlson, planchef, Upplands-Bro kommun.

Ståbord, roll-ups, kommunala tjänstemän och företagare fyllde Bro Parks konferenslokal under Arena för tillväxt. Syftet med träffen är att visa på olika etableringsmöjligheter i kommunen och ge olika intressenter möjlighet att träffas och nätverka.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M) inledde med att hälsa alla besökare välkomna.

– Vi är en kommun som gjort en resa. Så sent som 2009 rankades vi i botten i nationella näringslivsmätningar. Idag är vi på plats 16 i Sverige. Och det är mycket på grund av er, säger Fredrik Kjos (M).

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), lyfte kommunens företagare.

Aktuella planförslag

Efter inledningen tog kommunens planchef Henric Carlson över och berättade om aktuella planförslag i kommunen. Henric lyfte också frågan om hur kommunen, redan i planprocessen, jobbar för att försöka ge företagare goda etableringsmöjligheter.

Därefter var det företagarnas tur att stå i centrum. Ett stort antal företag turades om att genomföra korta företagspresentationer. Presentationerna var ett uppskattat inslag och gav en bra översiktsbild över etablerings- och samarbetsmöjligheter.

Kartor och etableringsmöjligheter skärskådades under Arena för tillväxt.

Mingel

Näringslivsträffen avslutades med en utställning och mingel där företagarna fick möjlighet att ytterligare presentera sin verksamhet och knyta kontakter.

– Upplands-Bro är en expansiv kommun och Arena för tillväxt är en bra möjlighet för företagare att få visa upp sig, knyta kontakter och hålla sig uppdaterade om vad som är på gång i kommunen, säger Marcus Nybom, näringslivschef, Upplands-Bro kommun.

Arena för tillväxt arrangerades på Bro Park torsdagen den 9 maj och lockade drygt 70 besökare.

Kommunens näringslivschef, Marcus Nybom, är nöjd med näringslivsträffen.

Relaterade nyheter

Upp