17APR2019

Pressmeddelande: Arena för tillväxt

Den 9 maj är du som söker mark eller lokaler i Upplands-Bro kommun välkommen till Arena för tillväxt på Bro Park. Genom Arena för tillväxt sammanförs fastighetsägare och exploatörer med dig som söker en etablerings- eller expansionsmöjlighet i kommunen.

Vid Arena för tillväxt har du möjlighet att träffa tio av kommunens fastighetsägare. Träffen är ett utmärkt tillfälle för dig som önskar köpa eller hyra mark och lokaler samt hitta olika former av logistiklösningar i Upplands-Bro.

Vidare berättar kommunens planchef Henric Carlsson om pågående och kommande planer i kommunen.

- Expansionstakten i Upplands-Bro är mycket hög och vi upplever ett fortsatt stort intresse för företagsetableringar i kommunen. Genom Arena för tillväxt skapas ett nytt forum där fastighetsägare och företag som söker mark och lokaler kan träffas, säger Marcus Nybom, näringslivschef på Upplands-Bro kommun.

- Upplands-Bro växer och med Arena för tillväxt vill vi öka insynen i vad som är på gång i kommunen och samtidigt ge olika intressenter möjlighet att träffas och skaffa sig ökad kunskap om möjligheterna som finns i kommunen, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information och anmälan

www.upplands-bro.se/arena2019

Tid: 9 maj 2019, kl. 15-18
Plats: Bro Park, Önsta Allé 1

Kontaktpersoner

Nassim Nyholm
Näringslivsutvecklare
nassim.nyholm@upplands-bro.se
08 - 518 32 208

Marcus Nybom
Näringslivschef
marcus.nybom@upplands-bro.se
08 - 518 32 159

Relaterade nyheter

  • 12 JUN 2019
    Omkring 80 företagare deltog i kommunens sommarmingel på Almare Stäket. Samarbete och utvecklingen av Bro stod på agendan när kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M) och kommunens nya kommundirektör, Ida Texell, tog till or...
  • 21 MAJ 2019
    Företagen tycker att företagsklimatet i Upplands-Bro är bra. Upplands-Bro kommun får det sammanlagda betyget 4,0 av 6 i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i Sverige. Endast Solna kommun är bättre i Stockholms...
  • 14 MAJ 2019
    Är ditt företag på jakt efter ny mark eller nya lokaler? Eller är ditt företag intresserade av att sälja mark eller hyra ut lokaler? Det var två av frågeställningarna som stod på agendan under Arena för tillväxt – en näringslivsträff...