17APR2019

Öka barn och ungas medverkan i utredningar!

För två år sedan började socialtjänsten i kommunen att arbeta på ett nytt sätt för att göra barn delaktiga i utredningar. Då skapade Barn- och ungdomsenheten häftet ”Min utredning”, där barn på ett enklare och tydligare sätt fick medverka i utredningar som rörde dem själva och deras familjer. Nu har arbetet tagit ytterligare ett steg genom att nytt material som vänder sig till ungdomar är på gång att testas.

Min utredning för barn vidareutvecklas nu för att också passa ungdomar.

Min utredning för barn vidareutvecklas nu för att också passa ungdomar. Foto: Upplands-Bro kommun

Under våren har Barn- och ungdomsenheten tillsammans med barnrättsorganisationen Maskrosbarn utvecklat ett nytt material som nu ska användas för ungdomar som kommer i kontakt med socialtjänsten. Målet är att utveckla samtalet mellan barn, ungdomar och socialtjänsten till att bli ännu bättre och tydligare. För socialtjänsten är det viktigt att barn och unga känner en större delaktighet och medskapande i sin egen process och utredning. Att öka barn och ungas ”ägandeskap” över hur processen ser ut och öka förståelsen kring varför en del beslut fattas och hur ungdomar ställer sig till besluten.

– Vi ville omarbeta och utveckla Min utredning till att även omfatta ungdomar. Inför detta ville vi få in ungdomars röster. Vi tog kontakt med Maskrosbarn för att se hur vi kan få deras hjälp med att få in ungdomars röster och tog fram en projektplan tillsammans. Efter det har workshop med medarbetare och fokusgrupp med ungdomar genomförts där de har getts möjlighet att föra fram åsikter, säger Sara Stenström, metodstödjare och projektledare för Min utredning och Min utredning Ungdom.

Barnrättsorganisationen Maskrosbarn arbetar för att förbättra barn och ungdomars levnadsvillkor, särskilt barn och unga med en förälder med psykisk ohälsa eller missbruk. Maskrosbarns vision är att alla barn ska ges möjlighet att växa upp till att bli välmående individer utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.

– Materialet ska tydliggöra processen under en utredning och förklarar för ungdomar varför de beslut som fattas också fattas. I likhet med Min utredning är syftet att fånga ungdomarnas intresse och ge en förståelse för det som händer även när vi inte träffar dem men också på ett bättre sätt lyfta in deras röster i utredningen. Det är viktigt att ungdomar vet sina rättigheter och känner att de blivit lyssnade på och att de fått möjlighet att föra fram sin bild, säger Sara Stenström.

Enhetschefen Emma Ling lägger till:
– Vi har i många år arbetat med att öka barn och ungas delaktighet i vårt arbete. Det är viktigt för deras skull men det är också ett väldigt roligt och stimulerande sätt för oss att arbeta. Under 2019 blir det extra viktigt att vi ser över våra processer för både delaktighet och information till barn och unga, eftersom Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Jag är oerhört stolt över att vi som kommun och enhet ligger i framkant när det gäller barn och ungas delaktighet i utredning.

Min utredning Ungdom börjar användas under våren. För mer information om Min utredning (för yngre åldrar) titta gärna på denna informationsfilm.

Relaterade nyheter

Upp