5APR2019

Näringslivslunch med hållbarhetstema

Hållbarhet stod i fokus under kommunens näringslivslunch som arrangerades på Bro Hof Slott, torsdagen den 4 april.

Marcus Nybom, deltog i sin första näringslivsträff, som näringslivschef för Upplands-Bro kommun.

Lunchen inleddes av ett kort välkomnande av kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M).

Därefter fördelade Fredrik ordet vidare till kommunens nya näringslivschef, Marcus Nybom. Marcus har tidigare jobbat som näringslivsutvecklare i kommunen men är nu, efter en avstickare till Danderyds kommun, tillbaka i Upplands-Bro kommun som näringslivschef.

– Jag vill tacka alla företag och föreläsare som deltog på vår lunch med temat miljö, energi och hållbarhet, på Bro Hof Slott. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Upplands-Bro till en ännu bättre företagsplats, tillsammans med mina kollegor och kommunens företag, säger näringslivschef, Marcus Nybom.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M), hälsade välkommen.


Upplands-Brogalan och grönt förskoleprojekt

Sedan tog Nina Rönnberg, projektledare för Upplands-Brogalan över, och påminde om att sista anmälningsdatum för galan är den 12 april.

Därefter höll Ella Heickell, pedagogisk utvecklingsledare och Sofie Loberg, förskollärare, en kort dragning om ett återanvändningsprojekt som just nu pågår i förskolan. Företagarna uppmanades att skänka restprodukter från tillverkning till konstnärlig produktion till förskoleelever.

Jonas Strömvall, fastighetschef LIDL Sverige.

Ett annat företag som var på plats och pratade hållbarhet var Lidl, som etablerat sig i Kungsängen. Jonas Strömvall, fastighetschef på Lidl Sverige, berättade dels om Lidl:s företagsresa i Sverige men också om hur man jobbar med utvecklingen av varumärket och produktutbudet i sina butiker.

Dragningen avslutades med att Mattias Tas, byggprojektledare Lidl Sverige, berättade om hur man aktivt jobbar med att bygga hållbara, gröna livsmedelsbutiker.

Mia Simm, projektledare på Energikontoret Storstockholm.

Lunchen avslutades med en presentation av Mia Simm, projektledare på Energikontoret Storstockholm, som berättade hur Energikontoret jobbar med att hjälpa företag tänka mer hållbart och energisnålt.

Damernas affärsnätverk och Företagarna Upplands-Bro Håbo deltog också på lunchen. Även Livgardets Lars Wikström var på plats och informerade om deras öppet hus den 27 april.

Relaterade nyheter

Upp