29MAR2019

Politiker lyssnade på ungdomars förslag och åsikter

Varje år arrangerar kommunen Demokratidagen - ett initiativ där kommunens ungdomar får sitta ned och diskutera förslag och åsikter tillsammans med kommunens politiker.

Klicka på bilden för att se ett klipp från Demokratidagen 2019,

Årets tema för Demokratidagen var ungas inflytande och delaktighet i kommunen. Temat var uppdelat i fyra fokusområden:

  • Kommunens bostadsområden
  • Ungas engagemang
  • Ungas möjlighet till inflytande i lokaldemokratin
  • Öppna frågor

Alla politiska partier i kommunen fanns på plats i kommunhuset i Kungsängen.

Ungdomarna kom från kommunens högstadie- och gymnasieskolor. En av ungdomarna, Arya Adineh, sammanfattar dagen så här.

– Jag uppskattar verkligen att kommunen gör det här. Jag är glad över att jag kan få min röst hörd och faktiskt bidra, säger Arya.

En lyckad dag

Steven Kiabi, är en av kommunens brobyggare och jobbar med att skapa relationsbroar mellan invånare och kommunen. Steven, som är projektledare för Demokratidagen, är också nöjd med resultaten från diskussionerna.

– Det har varit en lyckad dag, med stort engagemang både från ungdomarna och politikerna. Ungdomarna har tagit för sig och det märks att de förberett sina förslag grundligt med goda argument, säger Steven.

Rapport

Alla förslag och idéer ska sammanställas till en rapport som går vidare till kommunens politiker och kontorschefer. Målet är att rapporten ska vara klar innan sommaren.

– Det känns väldigt bra att möta och samtala med så många unga som visar ett starkt engagemang i demokrati- och samhällsfrågor, säger kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M).

Demokratidagen arrangerades tisdagen den 26 mars.

Relaterade nyheter

Upp