18MAR2019

Spadtag för aktivitetsparken lockade många till Råbyplan

Fyra personer sätter tillsammans spaden i en grushög på en byggarbetsplats.

Mårten Isaksson från byggentreprenören MJ Contractor, ungdomarna Ellton Palm och Tara Naderpour samt Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Peterson (C) tog med gemensamma krafter det första spadtaget. (Foto: Martin Vind Zettersten)

Fredagen den 15 mars togs det första spadtaget för den nya aktivitetsparken i Bro, under ceremoniella former. Det var många nyfikna åskådare som trotsade regnet för att fira att bygget av parken nu är i full gång. Senast till hösten ska parken stå klar.

Förskolebarn, med ryggarna vända mot kameran, står på rad framför ett byggstaket och tittar på grävskoporna på andra sidan.

Väderleken besvärade inte förskolebarnen som kom för att titta på bygget – och äta korv!

Bäst klädda för detta event var definitivt förskolebarnen som nyfiket lät blickarna svepa över grävskoporna innanför den inhägnade byggarbetsplatsen. Fredagens väderprognos höll vad den lovade – mulet och regn – men trots detta var det idel glada miner bland besökarna. Aktivitetsparken är efterlängtad av många och nu kunde äntligen det officiella spadtaget tas. Markarbetena är redan i full gång.

Fem personer på rad framför ett byggstängsel.

Lars Björketun, projektledare, Mattias Peterson (C), Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Jonatan Petersson, Bro IK och Svenska Gymnastikförbundet, Hannah Rydstedt, kultur- och fritidschef, Mårten Isaksson, MJ Contractor.

– Det är väldigt viktigt att vi skapar bra offentliga mötesplatser, oavsett om det är Central Park i New York eller om det är vår aktivitetspark här. Jag ser inte den här aktivitetsparken som en kostnad utan som en investering i vår framtid, förklarade Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Peterson (C) innan han, tillsammans med byggentreprenören MJ Contractors representant Mårten Isaksson och ungdomarna Tara och Ellton, satte den treskaftade spaden i jorden.

Korvar på grillgaller.

Medan nämndordföranden satte spaden i jorden gick byggentreprenörens grillar varma för att kunna bjuda alla deltagare på varm korv.

Efter spadtaget bjöds det på grillad korv och dryck. Besökarna kunde också tal del av en plan över parkens olika aktiviteter som parkour, klättring, skateboard, fotboll, basket, utegym och scen. En som ser fram emot att testköra parkourbanan är Jonatan Petersson från Svenska Gymnastikförbundets och Bro IK.

Parken har tagits fram i samarbete med Bro IK

– Parken kommer att betyda jättemycket både för Bro IK och för barn och unga i kommunen. Den kommer definitivt att användas för den har tagits fram i samarbete med både föreningen och lokala aktiva utövare, säger Jonatan Petersson.

Kvinna med bygghjälm framför byggarbetsplats.

Hannah Rydstedt, kultur- och fritidschef i Upplands-Bro kommun.

I sitt öppningstal riktade sig också kultur- och fritidschef Hannah Rydstedt till Jonatan Petersson, när hon tackade alla som bidragit till att göra aktivitetsparken möjlig. Bro IK har fått ett anläggningsstöd till parken på 2 miljoner kronor från Riksidrottsförbundet.

Ett stort tack till alla som möjliggjort parken

– Jag vill tacka Bro IK för att utan Bro IK och gymnastikgrenen så hade vi inte stått här i dag. Tack också till Svenska Gymnastikförbundet och Riksidrottsförbundet, sa Hannah Rydstedt och riktade även ett speciellt tack till kommunens projektledare Lars Björketun.

Kvinna serverar grillkorv till barn.

Korvar på löpande band skapade feststämning vid fredagens spadtag för aktivitetsparken i Bro.

Relaterade nyheter

Upp