5MAR2019

Pressmeddelande: Första spadtaget för den nya aktivitetsparken i Bro

Råbyplan i Bro ska bli en aktivitetspark för spontanidrott och kulturaktiviteter. Fredagen den 15 mars kl 12.00 tar vi det första spadtaget med invigningstal av Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mattias Peterson (C). Vi bjuder på korvgrillning och visar upp hur parken kommer att se ut när den är klar. Välkommen att delta i festligheterna!

Den nya parken kommer bland annat innehålla aktiviteter som parkour, klättring, skateboard, fotboll och basket. (Foto: Mostphotos)

Nu börjar bygget av den nya aktivitetsparken i Bro. Upphandlingen är klar, byggkontraktet undertecknat och den 15 mars sätter vi officiellt spaden i jorden. Bygget kommer att pågå under våren/sommaren och ska vara klart senast till hösten 2019.

– Syftet med aktivitetsparken är att skapa en plats för spontanidrott och kulturaktiviteter, på medborgarnas egna villkor, säger Mattias Peterson (C), Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Upplands-Bro kommun.

Utformningen av parken grundar sig på medborgardialoger, omvärldsbevakning och samarbete med invånare och föreningsliv.

Snygg, trygg och jämställd

Målet med den nya parken är att utveckla en trygg och vacker park med ledorden SNYGG–TRYGG–JÄMSTÄLLD. Tanken är att den i första hand ska attrahera kommunens barn och ungdomar men alla ska känna sig välkomna – oavsett kön, ålder, ursprung, fritidsintresse och funktionsförmåga.

Här kommer man bland annat att kunna ägna sig åt parkour, klättring, skateboard, fotboll och basket. Det kommer att finnas både utegym, DJ-hörna och ett dansgolv med scen. Föreningar ska kunna bedriva organiserade spontanaktiviteter i parken – utan krav på medlemskap eller avgift.

Central placering intill Bro centrum

Placeringen på Råbyplan, cirka 100 meter från Brohuset och Bro centrum, ger närhet till flera skolor och förskolor, bostadsområden, naturliga gångstråk och grönområden.

– Parken ska hjälpa till att skapa trygghet i Bro. Det här kommer både att bli en mötesplats för de som bor i området och ett besöksmål för kommunens övriga invånare, säger Hannah Rydstedt, kultur- och fritidschef i Upplands-Bro kommun.

Parken byggs av Kultur- och fritidskontorets upphandlade entreprenör MJ Contractor AB. Medfinansiär är Bro IK, som har fått ett anläggningsstöd på 2 miljoner kronor från Riksidrottsförbundet för att kunna bidra till bygget av parken.

Under våren kommer allmänheten att kunna komma in med namnförslag till parken. Bygget väntas vara klart senast till hösten 2019, då det blir stor invigningsfest!

Relaterade nyheter

Upp