27FEB2019

Enköpingsvägen återställs och asfalteras om i maj

Enligt den preliminära tidsplanen kommer Enköpingsvägen genom Kungsängen centrum att återställas och asfalteras om i maj.

Grävarbeten har pågått längs med Enköpingsvägen med anledning av dragningen av E:ON:s fjärrvärmeledning genom Kungsängen.

Vägen kommer att asfalteras om när grävarbetet längs med Enköpingsvägen är genomfört.

Relaterade nyheter