27FEB2019

Enköpingsvägen återställs och asfalteras om i maj

Enligt den preliminära tidsplanen kommer Enköpingsvägen genom Kungsängen centrum att återställas och asfalteras om i maj.

Grävarbeten har pågått längs med Enköpingsvägen med anledning av dragningen av E:ON:s fjärrvärmeledning genom Kungsängen.

Vägen kommer att asfalteras om när grävarbetet längs med Enköpingsvägen är genomfört.

Relaterade nyheter

  • 16 DEC 2019
    Mellan den 13 och den 17 januari kan du lämna din julgran på särskilda upphämtningsplatser i kommunen. Du kan också lämna granen på någon av kommunens kretsloppscentraler.
  • 10 NOV 2019
    Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.
  • 25 OKT 2019
    På första advent tänder kommunen upp årets julbelysning. Nytt för i år är att två stora julkulor ersätter julgranen på Kungsängens torg. Julkulorna, som det går att gå in i, är en del i gestaltningen av torget.