27FEB2019

Enköpingsvägen återställs och asfalteras om i maj

Enligt den preliminära tidsplanen kommer Enköpingsvägen genom Kungsängen centrum att återställas och asfalteras om i maj.

Grävarbeten har pågått längs med Enköpingsvägen med anledning av dragningen av E:ON:s fjärrvärmeledning genom Kungsängen.

Vägen kommer att asfalteras om när grävarbetet längs med Enköpingsvägen är genomfört.

Relaterade nyheter

  • 10 NOV 2019
    Mellan den 15 oktober och den 30 april, står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriteras vissa vägar, gator och platser.
  • 25 OKT 2019
    På första advent tänder kommunen upp årets julbelysning. Nytt för i år är att två stora julkulor ersätter julgranen på Kungsängens torg. Julkulorna, som det går att gå in i, är en del i gestaltningen av torget.
  • 9 OKT 2019
    Den tillfälliga infartsparkeringen vid Bro station (infart från Ginnlögs väg) flyttas 300 meter österut på grund av markförstärkning. En ny tillfällig parkeringsplats kommer att ersätta dagens parkeringsyta. Enligt den preliminära...