13FEB2019

Fjärrvärme och politik i fokus under Ulf Kristerssons besök

I onsdags besökte moderaternas partiledare Ulf Kristersson Upplands-Bro. Under besöket hann Kristersson med ett möte med kommunledningen och en rundtur på E.ON:s fjärrvärmeanläggning i Högbytorp.

Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson, på plats i kommunhuset i Kungsängen.

– Upplands-Bro har ett otroligt bra läge. Det gäller att dra nytta av storstadsmöjligheterna men samtidigt ha en egen särprägel, säger Kristersson, som visade stort intresse under besöket på fjärrvärmeanläggningen.

Under besöket på anläggningen guidade anläggningschefen Mattias Lindblad och regionchefen Lena Berglund.

Förutom en grundlig genomgång av verket belyste Lena samverkan med återvinningsföretaget Ragn-Sells och kommunen. Snabba handläggningstider och smidigt samarbete vid dragningen av fjärrvärmeledning genom centrala Kungsängen var två punkter som Lena lyfte.

Kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Kjos (M) och moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M), lyssnar till E.ON:s regionchef Lena Berglund, under besöket på fjärrvärmeanläggningen i Högbytorp.


Om anläggningen

Kretsloppsanläggning vid Högbytorp integrerar material- och energiåtervinning på ett unikt, effektivt och hållbart sätt. Genom att producera el och värme ur avfall som i dagsläget inte har någon alternativ användning samt biogas och biogödsel ur organiskt avfall, omvandlas rest till resurs.

Anläggningen bygger ett kretsloppssystem som förvandlar det som ingen vill ha, till något som alla behöver – energi.

På frågan vad han med sig från sitt besök i kommunen svarar Kristersson så här.

– Den moderna miljöpolitiken i praktiken. Det är väldigt spännande att se, och samarbetet mellan E.ON och kommunen verkar ha fungerat bra, säger Kristersson.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och Anders Åkerlind (M).

Kommunen i fokus

Innan besöket på Högbytorp träffade Kristersson kommunledningen för ett samtal om Upplands-Bro. Samtalsämnena berörde bland annat utvecklingen av lager- och logistiksektorn, kommunens framtid, trygghetsfrågan och Livgardet.

– Det är spännande att vi som kommun uppmärksammas av våra rikspolitiker och i detta fall en partiledare. E.ON:s anläggning är ett exempel som visar att vi som kommun är på rätt väg, säger Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande.

Här kan du läsa mer om E.ON:s fjärrvärmeanläggning

Bilder

På plats i kommunhuset (från vänster): Anders Åkerlind (M), Lisa Edwards (C), Jan Stefanson (KD), moderaternas partiledare Ulf Kristersson, kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) och Martin Normark (L).

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M).

Relaterade nyheter

Upp